Informácie pre záujemcov o prax / stáž sú k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva zahraničných vecí Poľskej republiky.