4.06.2019 Evenemang, Litteratur

Symposium: Svensk-polska förbindelser under tidigmodern tid och polskt kulturarv i svenska samlingar

4 juni 2019 kl 9.30-17.00 
Stockolms universitet, Aula Magna, Spelbomskan 
Frescativägen 6, Stockholm

Fri entré!

Den tidigmoderna epoken utgör ett viktigt forskningsområde inom polonistiken vid SU. Under sin tid som professor vid Slaviska institutionen initierade Ewa Teodorowicz-Hellman flera projekt kring Polonica och polska krigsbyten i svenska arkiv. Dessa projekt hade som syfte att kartlägga, beskriva och katalogisera de polska och de till Polen knutna bestånden från 1600-talet på Riksarkivet, Skoklosters slott och i Strängnäs stiftsbibliotek samt att ge ut unika polska texter. Projekten pågick i samarbete med flera forskare från Polen och resulterade i en bokserie om Polonica i Sverige.

Syftet med minisymposiet är att främja en diskussion kring nya infallsvinklar i forskning om tidigmodern tid och det polska kulturarvet i Sverige genom att sammanföra svenska och polska forskare inom liknande forskningsområden med fokus på litteratur, kulturutbyte, kulturarv och konst i ett sociohistoriskt perspektiv.

Vi har bjudit in flera forskare från Polen vilkas forskningsprojekt knyter an till vår forskning kring Polonica och polska krigsbyten i Sverige (Katarzyna Wagner och Hubert Kowalski från Warszawa) eller som intresserar sig för svensk-polska kulturella förbindelser (Mirosława Hanusiewicz-Lavellee från Lublin, Ewa Cybulska-Bohuszewicz från Warszawa och Paweł Bohuszewicz från Toruń). Ewa Teodorowicz-Hellman kommer att berätta om sitt arbete med Polonica och presentera ett riktigt fynd från Skokloster-samlingen.

Svensk-polska förbindelser under tidigmodern tid är ett levande och dynamiskt forskningsområde. Ett exempel på det är Uppsalas universitetsbibliotek Carolina Redivivas samarbete med Adam Mickiewiczs-universitetet i Poznań, vilket kommer att presenteras av våra gäster från Uppsala: Helena Backman och Mirka Białecka.

I dagsläget är Joanna Zatorska-Rosén den forskare inom polonistiken på SU som är verksam inom ovannämnda forskningsområde. Hon kommer att berätta om den delen av boksamlingen som tillhörde soldaten och resenären Konstanty Wituski som hon studerar främst utifrån ett kultur- och sociohistoriskt perspektiv.

I samband med symposiet vill arrangörerna, Polska Institutet och Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska nederländska och tyska, även uppmärksamma utgivningen av den första biografin över Katarina Jagellonica, Furstinnan. En biografi om drottning Katarina Jagellonica (2018) skriven av Eva Mattsson. I sitt föredrag kommer författaren att presentera Katarina som en svensk renässansdrottning. Katarina var nämligen inte bara prinsessa av Polen, dotter till den polske kungen Sigismund I (Zygmunt Stary) – på moderns, Bona Sforzas sida, var hon också arvtagerska till hovet i Milano, Italiens främsta renässanshov vid den tiden.


PROGRAM:

9.00–9.30 Kaffe
9.30-9.45 Välkomsthälsning
9.45-10.15 – Katarzyna Wagner & Hubert Kowalski, Warsaw University (engelska), 
Polonica in Sweden. Outline of a research project
10.15-10.45 – Ewa Cybulska-Bohuszewicz, The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Science, Warsaw (engelska), 
The Princess and the Medic to the Poor: Anna Vasa of Sweden and Simon Syrenius
10.45-11.00 Kaffe
11.00-11.30 – Paweł Bohuszewicz, Nicolaus Copernicus University in Toruń (engelska), 
“Historyja prawdziwa o przygodzie żałosnej książęcia finlandzkiego Jana i królewny polskiej Katarzyny” [A true story of a miserable adventure of Prince Johan of Finland and the Polish Princess Catarina] as a romance
11.30-12.00 – Ewa Teodorowicz-Hellman, Stockholms universitet (svenska), 
Den unika polska 1600-talets julsang fran ”Polonicasamlingen” pa Skoklosters slott
12.15-13.15 Lunch
13.15-14.00 – Eva Mattsson (svenska), 
Katarina Jagellonica – Sveriges renässansdrottning
14.00-14.30 – Helena Backman & Mirka Białecka, Carolina Rediviva, Uppsala (svenska), 
Jesuitkollegiet i Poznańs spridda bibliotek
14.30-14.45 Kaffe
14.45-15.15 – Mirosława Hanusiewicz-Lavallee, The John Paul II Catholic University of Lublin (engelska), 
Time of Great Treason. The Swedish Deluge in Wespazjan Kochowski’s Literary Account
15.15-15.45 – Joanna Zatorska-Rosén, Stockholms universitet (engelska), 
Sociopolitical literature in Władysław Konstanty Wituski’s book collection at Skokloster Castle
15.45-16.45 Sammanfattande diskussioner
17.00 Avslutning


Hjärtligt välkomna!

OBS! Obligatorisk föranmälan skickas till renata.ingbrant@slav.su.se senast 29 maj.

Program och abstrakts här.

Arrangörer: Institutionen för slaviska och baltiska sprak, finska nederländska och tyska och Polska institutet i Stockholm.

Foto: Joanna Zatorska-Rosén

Scheduled Evenemang Litteratur

Affischutställningen – 30-årsjubileum av Visegrádgruppen 🗓

Redan i 30 år har Visegrádgruppen (V4) möjliggjort ett tätt samarbete mellan de fyra centraleuropeiska länderna: Tjeckien, Slovakien, Ungern och Polen. Som grannländer har de liknande geopolitiska förutsättningar och dessutom är de sammanlänkade med varandra genom en gemensam historia, tradition, kultur och värderingar.
15 02.2021 18 02.2021 Evenemang, Konst

Design Talks 2021. Polsk-svenska konstnärer på Stockholm

Polska formgivare är en del av årets designvecka Stockholm Design Week! I samarbete med Design Sweden förberedde vi tre Design Talks där inbjudna gäster berättar om bl.a. designtrender, utmaningar för både nya och etablerade konstnärer samt om sidenmålning och om hur ett svenskt slott eller den slaviska mytologin kan bli en inspiration till projekt.
08 02.2021 14 02.2021 Design, Evenemang

Onlineföreställning: “Irena – ingen ängel” 🗓

Den här veckan, på onsdag den 27 januari, är det Förintelsens minnesdag då vi minns och hedrar offren för Förintelsen och dem som gjorde motstånd. En av dem som gjorde motståndet var den polska socialarbetaren Irena Sendler, född Krzyżanowska - Rättfärdig bland folken. Som medlem i organisationen Żegota smugglade hon ut 2500 judiska barn ur Warszawas getto under andra världskriget.
29 01.2021 Evenemang, Historia, Teater