Polska är det näst största slaviska språket i världen. Omkring 50 miljoner människor använder polska aktivt och minst 10 miljoner har passiv färdighet i språket. Därmed är polska det största slaviska språket i Europeiska unionen och dess femte språk totalt (lika stort som spanskan, mindre än tyska, engelska, franska och italienska).

Polska hör till de indoeuropeiska språken. Dess närmaste släktingar är de andra västslaviska språken – tjeckiska, slovakiska, kasjubiska, lågsorbiska, högsorbiska och den utdöda polabiskan.

Enligt vissa polska språkforskare räcker det att känna till de 1200 vanligaste orden för att kunna använda sig av polska språket.

Det polska alfabetet baseras på det latinska och har 32 bokstäver. Där finns nio bokstäver som bildas med hjälp av diakritiska tecken –  ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż. Det finns också sju ljud som skrivs med digrafer – sz, rz, cz, ch, dz, dż, dź – och ett som skrivs med trigraf – dzi.

Polskan utmärks av en rik ordböjning. Substantiv, adjektiv, adjektiviska particip, substantiviska adjektiviska och kvantitativa pronomen samt räkneord böjs i sju kasus och enligt numerus. Verben böjs enligt person, tempus, modus, diates och numerus, dessutom tillhör verben olika aspekter.

Den första kända meningen på polska låter: ”Day, ut ia pobrusa, a ti poziwai.” Med nutida stavning blir det: ”Daj, ać ja pobruczę, a ty poczywaj.” (Låt mig mala så kan du vila dig.) Den nedtecknades med latinskt alfabet år 1270 i Wrocław i den s k Henrykówboken, som finns med på UNESCOs lista över världsminnen. 1285 hölls ett möte i staden Łęczyca med höga kyrkliga och världsliga makthavare som fastställde att polska språket skulle användas jämsides med latinet i kloster- och katedralskolor.

Polskan har påverkats av latin, grekiska, tyska, tjeckiska, ukrainska, turkiska, franska, italienska, ryska, ungerska och jiddisch. Idag påverkas polskan framför allt av nutidens lingua franca, engelskan.

Polskans huvuddialekter är storpolska, lillpolska, schlesiska, masoviska, Chełm-Kociewie-Warmia-dialekten samt dialekterna i nordöstra och sydöstra gränstrakterna.

Läs mer:

Multimediaguide till polska språket: http://multimediaguides.culture.pl/multimediaguides/alphabet/the-polish-alphabet/0

Poland.pl: https://poland.pl/social-issues/social/polish-language-simple-language/

Information om var i världen man kan lära sig polska och om polska bibliotek, med interaktiv karta, i Polen och utanför Polen.  https://polski.msz.gov.pl/

Främjande av polska språket utomlands: https://nawa.gov.pl/jezyk-polski