Polska institutet i Stockholm vill öka kontakterna amellan svenska och polska kulturutövare, opinionsbildande kretsar och kulturinstitutioner.

Polska institutet är ofta initiativtagare eller samarbetspartner till polsk-svenska kulturprojekt i hela Sverige. Institutet arrangerar också studieresor till Polen, vilket ofta är en ingång till samarbetsprojekt, och hjälper polska kulturinstitutioner och kulturskapare att skaffa kontakter i Sverige.

Polska institutet är en icke-vinstdrivande organisation som verkar för nära samarbete mellan polska och svenska kulturaktörer och en polsk-svensk dialog.