Bland projekt inriktade på forskare och doktorander finns:

  • Programmet Poland My First Choice – för utländska studenter som vill studera på masternivå och ta polsk masterexamen.

Mer information om programmet och fullständig lista på deltagande länder: https://www.nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-poland-my-first-choice

  • Polskie powroty (Polska återvändare) – för utmärkta polska forskare som återvänder till hemlandet. För polska forskare som arbetar vid utländska forskningsinstitut och vill utnyttja sina kunskaper och erfarenheter när de återvänder till hemlandet genom att grunda sin egen forskargrupp eller delta i redan existerande forskargrupper.

Mer information om programmet: https://nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-powroty

  • Ulamprogrammet – ett stipendium för genomförande av forskning, däribland i samarbete med polska forskare eller forskargrupper; post doc-praktik; införskaffande av material för forskning eller vetenskaplig publikation; insatser som akademisk gästlärare på annan institution

Mer information om programmet: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-ulama

  • General Władysław Anders stipendieprogram för utlandspolacker – ett stipendium till ungdomar av polsk härstamning som är medborgare i något av följande länder: Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bulgarien, Estland, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Kroatien,Lettland, Litauen, Moldavien, Nordmakedonien, Rumänien, Ryssland, Serbien, Slovakien, Tadjikistan, Tjeckien, Turkmenistan, Ukraina, Ungern, USA, Uzbekistan, Vitryssland, samt länderna i Sydamerika, Centralamerika och Afrika.

Mer information om programmet: https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-im-gen-andersa

  • Stefan Banachs stipendieprogram – uppstod på initiativ av polska utrikesministeriet och NAWA (Nationella byrån för akademiskt utbyte). Programmet vänder sig till medborgare i länder från EU:s Östliga partnerskap, Centralasien och västra Balkan. Syftet är att stödje social och ekonomisk utveckling i utvecklingsländer genom att höja medborgarnas kunskaper och utbildning.

Mer information om programmet: https://www.nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-stypendialny-im-stefana-banacha

  • Ignacy Łukawiecz stipendieprogam – ett gemensamt initiativ av utrikesministeriet och NAWA. I likhet med Banach-programmet stödjer det social och ekonomisk utveckling i utvecklingsländer (förutom i Europa och Centralasien). Företräde ges till sökande från följande länder: Angola, Colombia, Etiopien, Filippinerna, Indien, Indonesien, Kenya, Libanon, Mexiko, Myanmar, Nigeria, Palestina, Peru, Senegal, Sydafrika, Tanzania, Uganda, Vietnam.

Mer information om programmet: https://www.nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-stypendialny-im-ignacego-lukasiewicza


Mer om NAWA:s program: https://www.nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/trwajace