Polska utbildningsstipendier

Polen kan erbjuda flera olika slags stipendier för utlänningar som vill studera eller forska i Polen.

Bland dem finns Erasmus och bilaterala stipendieavtal, det centraleuropeiska programmet för universitetsutbyte CEEPUS, Visegradgruppens stipendieprogram, stipendier för studenter från EU:s Östliga partnerskap och andra postsovjetiska länder, stipendier för medborgare i utvecklingsländer, Fulbrightprogrammet, Lane Kirkland-programmet, UNESCO/Poland Co-Sponsored Fellowships Programme in Engineering, Programme of Fellowships under the Polish National Commission for UNESCO.

Mer information: http://www.go-poland.pl/