I Polen börjar skolan med klass 0, dvs sexårsklassen (som antingen är placerad i en förskola eller grundskola) och slutar i och med examen från klass 8 i grundskolan. Barnet kan börja i grundskolan vid 6 eller 7 års ålder.

Här är skolsystemets etapper i Polen:

  • Grundskola

Grundskolan börjar vid antingen 6 eller 7 års ålder och pågår till 14 års ålder. Fram till skolåret 2016/17 var det sex årskurser i grundskolan (som följdes av läroverk, se vidare nedan). Från 1 september 2017 innehåller grundskolan åtta årskurser. Både den gamla och nya varianten av grundskola är indelad i två stadier. I det första stadiet är klassen samlad och eleverna har en eller två lärare som undervisar i alla ämnen, vilket är viktigt för barnets utveckling. Betygen ges som omdömen. Under det andra stadiet, klass 4-8, finns olika lärare i olika ämnen och betygen ges i form av siffrorna 1-6.

  • Sekundärskola

Teoretiskt gymnasium (polska: liceum) är en av de inriktningar man kan välja efter grundskolan. Studietiden är fyra år. Det finns också femårigt yrkesinriktat gymnasium (polska: technikum) och treåriga yrkesskolor (polska: szkoła branżowa eller szkoła zawodowa). Teoretiskt gymnasium ger ingen yrkesutbildning, vilket inte betyder att det är omöjligt att söka arbete efter examen. Ungdomar med avslutat gymnasium får ofta arbete som olika typer av tjänstemän. Huvudmålet är dock att förbereda ungdomarna för högre studier. Undervisningen är mycket intensiv med hög nivå, särskilt i de specialiserade teoretiska gymnasierna där eleverna förutom basämnena har fler lektioner i matematiska vetenskaper (t ex matematik, fysik, informationsteknik), naturlära (t ex kemi och biologi) eller humanistiska ämnen (polska, främmande språk, samhällskunskap, kulturvetenskapliga ämnen). Teoretiskt gymnasium förbereder eleverna för studentexamen (polska: matura). Många privata gymnasier ger också möjlighet att ta en internationell studentexamen.

  • Läroverk (avskaffat 2019)

Läroverk (polska: gimnazjum) var en treårig skola för 12-14-åringar, alltså ungefär motsvarande det svenska högstadiet. Läroverken började avvecklas 2017 och var helt försvunna 2019. Det polska skolsystemet är alltså numera tvådelat i grundskola och sekundärskola.