Allt fler polska städer ansluter sig till UNESCOs Nätverk för kreativa städer. Litteraturstaden Kraków är ordförande i styrkommittén för UNESCOs kreativa städer och är litteraturstädernas representant i kommittén. Musikstaden Katowice är den första Musikstaden i Öst- och centraleuropa. Filmstaden Łódź med sin världberömda filmhögskola blev 2017 den tredje polska medlemmen i Nätverket för kreativa städer.

Polen kan också skryta med 16 platser på UNESCOs lista över Världsminnen. Alla dessa dokument och samlingar är ett eget kapitel i Polens historia.

Ett minne från polackernas kamp mot kommunismen är plywoodskivan med De 21 postulaten från strejkerna i Gdańsk 1980, som låg bakom bildandet av fackföreningsrörelsen Solidaritet. Det är det symboliskt viktigaste dokumentet från händelserna i augusti 1980 som spelade stor roll inte bara för att Polen återfick sin frihet, utan även för kommunismens fall i hela Central- och östeuropa.

På Världsminneslistan finns också t ex: en handskrift av Nikolaus Kopernikus mest kända verk De revolutionibus som förvaras på Jagiellonska biblioteket i Kraków, unika samlingar av Fryderyk Chopins handskrifter i polska Nationalbiblioteket och hos Nationella Fryderyk Chopininstitutet, och Warszawagettots hemliga arkiv (Ringelblumarkivet) som förvaras av Judiska historiska institutet.

På UNESCOs världsarvslista finns sexton unika platser i Polen som absolut är värda ett besök. De första platserna, Kraków och Wieliczka, kom med på listan 1978. Nyast på listan är den förhistoriska flintgruvan i Krzemionki, som skrevs in 2019.

 • Gamla staden i Kraków

Gamla staden i Kraków var den första plats i Polen som kom med på UNESCOs världsarvslista. Köpmansstaden från 1200-talet har Europas största kvadratiska torg, historiskt värdefulla bostadshus, palats och kyrkor.

Vittnesbörd om Krakóws forna storhet är Jagiellonska universitetet, Wawelkullen med det kungliga slottet i renässansstil och den gotiska katedralen där Polens kungar ligger begravda. Dessutom den judiska stadsdelen Kazimierz som från medeltiden till 1800-talet var en självständig stad. I stadslandskapet kring det stora torget Rynek Główny ingår medeltids- och renässansbyggnader som  tyghallen Sukiennice med sina salustånd, Mariakyrkan med Wit Stwosz altare, där en trumpetsignal spelas varje timme från ett av kyrktornen, rådhustornet och den lilla Sankt Wojciechkyrkan. 2013 valdes Rynek Główny av guideboksförlaget Lonely Planet till världens vackraste torg.

http://www.krakow.travel/en

 • Kungliga saltgruvorna i Wieliczka och Bochnia

Gruvan i Wieliczka är världens äldsta fortfarande öppna saltgruva. Där kan man studera alla etapper i gruvbrytningens utveckling under olika historiska epoker. Gruvan omfattar 9 olika nivåer och en hemlighetsfull labyrint av 2040 gruvrum och 360 km gångar. Att besöka gruvan kan kännas som att komma in i en märklig sagovärld med världsunika sjöar, altare skulpterade i salt, skulpturer och hela underjordiska kapell med reliefer och kristallkronor. I gruvan finns ett underjordiskt postkontor, restaurang, biograf, tennisplaner och till och med ett sanatorium där man behandlar allergi och astma. I gruvan ordnas konserter, teaterföreställningar och baler. På 125 meters djup  finns här också världens djupast belägna lekplats och hotell.

https://www.wieliczka-saltmine.com/

Saltgruvan i Bochnia öppnades på 1200-talet, 40 år tidigare än i Wieliczka. I Bochniagruvans finns unika gruvrum med karaktäristisk form och geologiska lager, som t ex Ważynrummet – Europas största människoskapade underjordiska rum, där det råder ett hälsosamt mikroklimat. Besökarna kan beundra kapell uthuggna i berget. Andra attraktioner är underjordiska färder med båt och tåg och världens längsta rutschkana (140 m), som binder samman två nivåer i gruvan.

https://bochnia-mine.eu

 • Korsriddarborgen i Malbork

Korsriddarborgen i Malbork byggdes i början av 1300-talet och är Europas största gotiska fästning. Den består av tre slottsbyggnader och tar upp en yta på 20 hektar. Från 1309 var det säte för stormästaren i Tyska orden (även kallad korsriddarorden).

Det är ett världsunikt arkitektoniskt verk med för sin tid nyskapande tekniska lösningar, särskilt metoderna för att bygga valv, gavlar och portaler, och även i användningen av skulpturer och ornament. Senare användes lösningarna från Malbork i många slott byggda av Tyska orden och i andra gotiska byggnader i nordöstra Europa.

I slottet ordnas då och då torneringar och rekonstruktioner av fältslag, särskilt intressant är den imponerande ”belägringen av Malbork”.

www.zamek.malbork.pl/en

 • Träkyrkorna i södra Małopolska – Binarowa, Blizne, Dębno, Haczów, Lipnica Murowana, Sękowa

Träkyrkorna i södra Małopolska är exempel på medeltida katolsk byggnadstradition. Väggarna är byggda av horisontella timmerstockar. Denna teknik var under medeltiden vanlig i norra och östra Europa. Kyrkorna i Małopolska är, förutom de norska stavkyrkorna, den äldsta samlingen träkyrkor i Europa. Dessa unika kyrkor med gamla väggmålningar och skulpturer uppstod tack vare finansiering från adelsfamiljer.

I Małopolska finns en uppmärkt Träarkitekturväg som är sammanlagt 1500 km lång.

http://www.drewniana.malopolska.pl/

 • Mużakowskiparken

Mużakowskiparken (eller på tyska Muskauparken) är en av de till ytan största parkanläggningarna i Europa. Parken, som är anlagd i engelsk stil, tillhör den europeiska trädgårdskonstens märkligaste skapelser och har haft inflytande på landskapsarkitkturen i både Europa och Amerika. Den planerades som ”en tavla målad med växter”, tar vara på skönheten hos den lokala växtligheten och uppmuntrar till vackra promenader. Den ligger på både sidor om den polsk-tyska gränsfloden Nysa Łużycka/Lausitzer Neisse. Parken anlades 1815-1845 av den preussiske fursten Hermann von Pückler-Muskau och har en yta på 1000 hektar, varav 800 hektar ligger i Polen.

Det är fritt inträde till både den polska och tyska delen av parken. Den är öppen hela dygnet och går även att besöka på cykel.

http://www.park-muzakowski.pl

 • Gamla staden i Warszawa

Gamla staden i Warszawa började byggas på 1200-talet och är idag ett världsunikt exempel på planerad och fullständig återuppbyggnad av ett byggnadsminne. Enligt moderna åsikter om antikvariskt arbete innebär rekonstruktion och återuppbyggnad en historieförfalskning. Det undantag som jordes för Warszawas gamla stad kom av moraliska överväganden och det polska folkets önskan om att den förstörda staden skulle resas ur ruinerna. Under Warszawaupproret 1944 raserades över 85 % av Gamla staden av de nazityska ockupanternas bomber och artilleri. Allt förstördes – de färgglada bostadskvarteren innanför ringmuren, kyrkorna, palatsen, torget, kungliga slottet. Beslutet att återuppbygga Warszawa som landets huvudstad fattades redan i januari 1945. Hela Gamla staden återuppbyggdes på fem år, troget och med utnyttjande av bevarade originaldelar. Återuppbyggnaden genomfördes med hjälp av historisk dokumentation, bl a den italienske 1700-talskonstnären Canalettos teckningar och målningar.

www.warsawtour.pl 

 • Gamla staden i Zamość

Staden grundades på 1500-talet av kanslern Jan Zamoyski på en handelsväg som förband västra och norra Europa med Svarta havet. Den byggdes på jungfrulig mark enligt italienska ideal om den perfekta staden, enligt en plan utarbetad av Bernardo Morando från Padua. Jan Zamoyski beställde planen av arkitekten 1580. Zamość brukar kallas för en ”renässanspärla”, och detta av flera anledningar : staden omges av renässansens typiska befästningar med bastioner, större delen av byggnaderna är bostadshus i renässansstil, och katedralen hör till senrenässansens märkligaste arkitektoniska skapelser. Symbol för Zamość är det attikakrönta rådhuset med trappor i solfjädersform och det höga tornet med tornur, där en högtidlig trumpetsignal spelas varje dag klockan 12.

https://www.poland.travel/en/discover/unesco-sites/old-city-of-zamosc

 • Auschwitz-Birkenau. Det nazityska koncentrations- och förintelselägret i det ockuperade Polen 1940-45

Auschwitz-Birkenau var det största förintelseläger som Tyskland byggde under andra världskriget. Det är ett vittnesbörd om nazistregimens folkmord. När man ser staketen, taggtråden, vakttornen, barackerna, galgarna, gaskamrarna och krematorierna är det svårt att tro att ”människor beredde detta öde för andra människor” som den polska författaren Zofia Nałkowska skrev. Lägret byggdes i det tyskockuperade Polen, först som koncentrationsläger för polacker, senare även för sovjetiska krigsfångar, därefter för fångar från många andra länder. Under 1942-44 blev lägret centrum för Förintelsen av judarna. Enligt historisk forskning dog omkring 1,5 miljoner människor i Auschwitz-Birkenau.

Museet Auschwitz-Birkenau uppstod 1947. Det är symbol för människors skrämmande grymhet mot andra människor, ett memento för en fortfarande fördomsfylld värld.

www.auschwitz.org.pl 

 • Träkyrkorna i polska och ukrainska Karpaterna

De ortodoxa kyrkorna från decennierna kring år 1500 är de äldsta byggnader av denna typ som finns bevarade i polska och ukrainska Karpaterna och är fantastiska exempel på de etniska grupperna lemkernas och bojkernas kultur. På UNESCOs lista finns 16 kyrkor, varav 8 på polskt territorium. Kyrkorna är de främsta representanterna för sin tids ortodoxa träarkitektur. De imponerar med sin variation av former och typer, de hantverksmässigt skickliga träkonstruktionerna och sin särpräglade stil, som skiljer sig från övriga Europas sakrala träarkitekturen.

https://www.poland.travel/en/discover/unesco-sites/wooden-tserkvas-of-the-carpathian-region-in-poland-and-ukraine

https://whc.unesco.org/en/list/1424/

 • Białowieżaskogen

Detta är återstoden av den urskog som en gång täckte hela Europa. Białowieżaskogen (Białowieżas nationalpark) fördes in på världsarvslistan 1979. 1992 utökades det skyddade området till den del som ligger på den vitryska sidan. Då bildades det gränsöverskridande världsarvet Belovezjskaja Pusjtja/Białowieżaskogen. Enligt beslut av Världsarvskommittén 2014 utvidgades det skyddade området till 141 000 hektar på båda sidor om gränsen. Hela den yta som ingår i världsarvet uppgår nu till över 308 000 hektar inklusive buffertzoner. I Białowieża finns världens största bestånd av visenter, den europeiska bisonoxen.

https://www.poland.travel/en/discover/unesco-sites/bialowieza-forest-the-national-park

 • Kalwaria Zebrzydowska – manieristisk arkitektur- och landskapspark och pilgrimspark.

Kalvarievandringen i Kalwaria Zebrzydowska skapades i början av 1600-talet enligt mönster av Kristi lidandes väg i Jerusalem. Initiativtagare var landshövdingen i Kraków Mikołaj Zebrzydowski. Här finns en barockbasilika med en målning av Jungfru Maria av Kalwaria, ett kloster, en samling kyrkor och kapell i barock- och manieristisk stil. Alla byggnader och symboliska platser från Kristi lidande och jungfru Marias liv är harmoniskt komponerade i bergslandskapet. Tiotusentals pilgrimer kommer till Kalwaria Zebrzydowska året runt, med extra stora skaror i påskveckan och i augusti vid tiden för Jungfru Marie himmelsfärd.

http://www.kalwaria.eu/

 • Toruńs medeltidsstad

Toruń grundades av Tyska orden på 1200-talet. Snart fick staden som medlem av Hansan en viktig position som handelsstad. De imponerande 1300- och 1400-talsbyggnaderna, däribland Kopernikus hus, vittnar om stadens medeltida rikedom. Det centrala torget med omgivande byggnader har inte förändrats mycket på 700 år. En stor attraktion är det 15 meter höga lutande tornet från början av 1300-talet, som liknar sin berömda motsvarighet i Pisa.

www.it.torun.pl 

 • Fredskyrkorna i Jawor och Świdnica

Dessa schlesiska kyrkor från 1600-talet är Europas största sakrala träbyggnader med korsvirkeskonstruktion.

Fredskyrkorna i Jawor och Świdnica är de enda bevarade av de protestantiska kyrkor som fick byggas i Schlesien enligt bestämmelserna i Westfaliska freden 1648. Protestanterna i Schlesien förlorade nämligen alla sina kyrkor efter Trettioåriga kriget. De är byggda av trä och lera, utan torn, men är mycket rikt dekorerade på insidan. Särskilt imponerande är de rikt dekorerade emporerna, loger avsedda för den protestantiska adeln. Kyrkan i Świdnica rymmer 7500 besökare, den i Jawor rymmer 6000.

https://whc.unesco.org/en/list/1054/

 • Hundraårshallen i Wrocław

Hundraårshallen är ett av Wrocławs viktigaste byggnadsminnen och har av amerikanska Gettystiftelsen utsedd till ett av 1900-talets tio viktigaste modernistiska arkitektoniska verk. Den byggdes 1911-1913 av arkitekten Max Berg till Hundraårsutställningen i Wrocław (dåvarande Breslau) som en multifunktionell byggnad för nöjen och evenemang. Det är en historiskt nyskapande byggnad av armerad betong, i cirkelform med fyra absider och en cylindrisk hörsal med plats för 6000 personer i publiken. Kupolen är 23 meter hög och kröns av en lanternin av stål och glas.

https://www.poland.travel/en/discover/unesco-sites/centennial-hall-in-wroclaw

 • Bly- silver- och zinkgruvorna och vattenåtervinningsystemet i Tarnowskie Góry

Detta är ett märkligt exempel på ett storskaligt gruvsystem bestående av 50 km dräneringstunnlar, över 100 km tillgängliga tunnlar och många gruvrum och schakt, på en yta av totalt 38 km2. Det är en av världens största och mest välbevarade metallgruvor. Gruvorna ligger på den schlesiska högslätten i södra Polen i ett gruvdistrikt med mycket gamla traditioner.

https://www.poland.travel/en/heritage/unesco-sites/tarnowskie-gory-silver-mine

https://kopalniasrebra.pl/en/homepage

 • Krzemionki – förhistorisk flintgruveregion

Den förhistoriska gruvregionen i Krzemionki Opatowskie ligger i nordöstra delen av Świętokrzyskabergen Polen. De gamla flintgruvorna var i funktion ungefär 3900-1600 f Kr, från neolitisk tid till tidig bronsålder. Krzemionkiområdet är en av de största arkeologiska lämningarna av förhistorisk industriell verksamhet.. Det unika ligger i de tydligt bevarade resterna av mänsklig förhistorisk verksamhet där man bröt och bearbetade flinta på ett mycket stort område.

https://whc.unesco.org/en/list/1599/