Gästspel på Tonsalen: Sláva och Chorea – arbetsdemonstration 🗺

Tillsammans ger teatergrupperna en arbetsdemonstration som avslutning på en veckas metodutbyte. Förenade av den unika blandningen av fysiska teater och sång fördjupar de sin förståelse. Sláva och Chorea redovisar i aktion och dialog vad som förenar grupperna;. och även olikheter i metodik mm.
13 12.2019 Evenemang, Teater