2.11.2020 Aktuellt, Bez kategorii

Konst på nätet

Mästerverk inom polsk målarkonst, skulptur och grafik, antika väggmålningar från Faras, upptäckta av polska arkeologer, medeltida konst och samtidskonst – allt detta kan man se utan att gå hemifrån på den nya portalen som Nationalmuseet i Warszawa lanserade i mitten av oktober 2020.

Digitalt Nationalmuseum i Warszawa – presenterar hela 60 tusen av de över 800 tusen objekt som finns i museets samlingar. – Tack vare digitaliseringen av samlingarna har alla tillgång via dator eller mobiltelefon till enastående konstverk, även sådana som normalt förvaras i magasin på grund av begränsade utställningsytor eller på grund av ömtåligt material, säger Karolina Tabak, föreståndare för Avdelningen för digitalisering och visuell dokumentation vid Nationalmuseum i Warszawa.

Tack vare MNW:s nya digitala portal kan alla, oberoende av var man bor, ge sig ut på en digital rundvandring i Polens Nationalmuseum i Warszawa. Tjänsten är personaliserad. Användaren kan titta i samlingarna efter tidslinjen eller välja ut konkreta konstverk, och man kan spara sökhistoriken på sin profil i portalen. – Objekt som är särskilt värda att uppmärksamma återfinns i avdelningen för mästerverk, säger Karolina Tabak. – Vi inbjuder även till tematiska spår – interaktiva presentationer utifrån ett tema i museets samlingar, eller olika slags kulturfenomen i vid bemärkelse, som t.ex. Faras – öknens skatter, Brott och död, Barnet, I konstnärens ateljé, tillägger hon. I Digitalt MNW kan man t.ex. titta närmare på målningen ”Slaget vid Grunwald” av Jan Matejko och genom att klicka på särskilda markörer kan man få veta mera om de olika gestalterna i målningen.

Konstälskare kan ladda ner foton på objekt som de tycker särskilt mycket om. På portalen är fotografierna av konstverken försedda med information om villkoren för deras nyttjande, däribland upphovsrätt. De bilder av objekt som finns på den publika domänen kan man (om det gått minst 70 år sedan konstnärens död) ladda ner, bearbeta och nyttja utan begränsningar, även kommersiellt. Reproduktioner som finns på portalen Digitalt MNW får nyttjas till framställande av egna produkter.

– Nya Digitalt MNW innebär också en helt ny fotokvalitet. Ett av inslagen i projektet var att bygga en modern fotopaviljong. Den allra nyaste tekniska utrustningen möjliggör fotografering av konstverk med högsta kvalitet, betonar Karolina Tabak. Under arbetet med digitaliseringen av MNW:s samlingar har tiotals personer varit engagerade. Objekten måste förberedas av en konservator och transporteras till en fotoateljé, medan de största fotograferades i museets huvudhall eller i ett speciellt tält utanför Królikarnia (Kaninhuset, ett klassicistiskt palats som är filial till museet). – Under arbetet med att förbereda digitaliseringen av samlingarna upptäckte vi många objekt på nytt och kunde njuta av skönheten i dem vi tidigare inte kände till, eftersom de var undangömda i magasinen, berättar Karolina Tabak. 

Digitala MNW gör det lättare att planera besök på Nationalmuseum i Warszawa i framtiden. Det blir nämligen möjligt att kontrollera om ett visst objekt vid tillfället finns med i utställningen, och precis var det går att hitta. Portalen finns tillgänglig på polska och engelska.

Nya Digitala MNW har tillkommit inom ramen för projektet ”Det öppna Nationalmuseum. Digitalisering och tillgängliggörande av MNW:s samlingar” och är medfinansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden inom ramen för Operativa programmet Digitala Polen, ”Digital tillgänglighet och informationstillgänglighet i den publika sektorn”, ”Digitalt tillgängliggörande av kulturtillgångar”. Projektet har även finansierats med medel från Kulturministeriet.

Scheduled Aktuellt Bez kategorii

Fotoreportage: Vernissage av utställningen Helige Johannes Paulus

Sedan år 1971 är kyrkan på Fjällgatan centrum för S:t Sigfrids katolska församling i Borås. I söndags invigdes där en utställning Helige Johannes Paulus II – 100 år.
22 11.2020 Aktuellt, Galleri

Foreign Service Day 2020 🗓

“As the Commander-in-Chief of the Polish Army, I hereby notify belligerent and neutral governments and nations of the existence of an Independent Polish State, within all the territories of the united Poland” – with these words Józef Piłsudski addressed the heads of world powers and notified them about the formation of the Second Polish Republic.
16 11.2020 Aktuellt

National Independence Day 🗓

On 11 November 1918, 102 years ago, Poland regained its independence. On this day, after his release from the Magdeburg Fortress, Józef Piłsudski took over military command from the Regency Council and, three days later, assumed supreme authority over civilian matters, to finally “as Commander-in-Chief of the Polish Army [...] notify belligerent and neutral governments and nations” of the reappearance of “the reborn and independent Republic of Poland” on the map. After 123 years of captivity, Poland became a sovereign and internationally recognised state.
11 11.2020 Aktuellt