4.12.2020 Evenemang, Historia

Onlineföredrag: Polens vigsel med havet

Maria Zadencka, Fil. Dr. Professor vid Institutionen för slaviska språk på Stockholms universitet, håller ett onlineföredrag om "Polens vigsel med havet".

Maria Zadencka berättar om den symboliska ceremonin som högtidlighöll det faktumet att tillsammans med sin nyvunna självständighet har Polen erhållit en 140 kilometerlånga kustremsa – återigen fått tillgång till Östersjön. I år är det 100 år sedan händelsen.

Zaślubiny Polski z morzem (Polens vigsel med havet), vykort med målningen av Wojciech Kossak, utgivet av Wydawnictwo Salonu Malarzy Polskich, källa: Biblioteka Uniwersytecka KUL, www.polona.pl, Public Domain.
Akt Zaślubin Polski z Morzem (Akten för Polens vigsel med havet) dokumentet skapat av konstnären Henryk Uziembło, källa: Bibilioteka Narodowa, www.polona.pl, Public Domain.


Maria Zadencka, professor i polska språket och litteraturen, född i Krakow, Polen, studier vid Jagellonska universitetet i Krakow i polska språket och litteraturen, magisterexamen 1984, doktorandstudier vid Uppsala Universitet. Disputation för doktorsexamen i slaviska språk 1995, promoverad till filosofie doktor 1996 vid Uppsala universitet. Förordnanden som visiting assistant professor vid Department of Slavic and Baltic Languages and Literatures, University of Illinois at Chicago 1998-2000; som forskarassistent vid Slaviska institutionen, Stockholms Universitet 2003. Antogs som docent i polska språket och litteraturen vid Helsingfors universitet 2005; sedermera verksam vid Institutionen för moderna språk och Alexanteri institutet vid Helsingfors universitet. Ledare för nätverksprojektet »Litteratur och nationell identitet» 1997-2005; för projektet Centraleuropeisk historieskrivningen i exil 2007-11. Universitetslektor vid Stockholms universitet 2011. Gästföreläsningar vid bl a University of Chicago, University of Illinois at Urbana Champaign, universiteten i Poznan, Riga och Vilnius. Ledamot i forskningsrådet vid GWZO Leipzig invald 2011. 

Scheduled Evenemang Historia

44:e upplagan av Göteborg Film Festival 🗓

Göteborg Film Festival är det största filmevenemanget i Norden. Den 44:e upplagan av festivalen kommer att äga rum den 29 januari - 8 februari 2021.
29 01.2021 08 02.2021 Evenemang, Film

KIDS V4 – filmdagar med animerade filmer

I samband med Polens ordförandeskap i Visegrádgruppen (V4) f.o.m. den 1 juli i år och V4-gruppens kommande 30-årsjubileum hälsar Polska institutet i Stockholm alla barn och ungdomar välkomna till onlinevisningar av animerade filmer för barn, KIDS V4, den 28 – 30 december 2020.
28 12.2020 30 12.2020 Evenemang, Film

“Med Chopin i Marcelina Czartoryskas salong” –

Bland Frédéric Chopins kompositioner har musikstycken som inspirerats av salongsdanser en framträdande plats. Chopin, som själv var en duktig dansare och var ofta sedd i salonger och på baler i Warszawa, Wien och Paris, kunde på ett träffande och samtidigt kreativt sätt återge dansernas karaktär i sin musik.
29 12.2020 Evenemang, Musik