14.03.2019 Aktuality

Medzinárodná súťaž poľskej hudby

Inštitút hudby a tanca organizuje pod patronátom ministra kultúry a národného dedičstva Poľskej republiky prvý ročník Medzinárodnej súťaže poľskej hudby Stanisława Moniuszka v Rzeszówe. Jej cieľom je popularizácia poľskej hudby na svete, ako aj diela Stanisława Moniuszka a ďalších vynikajúcich poľských skladateľov 19. a 20. storočia.

Prvý ročník je určený pre klaviristov a komorné telesá. Účastníci budú prezentovať vybrané skladby z tvorby päťdesiatich poľských skladateľov, ktorých mená spolu so zoznamom skladieb nájdete na stránke súťaže www.konkursmuzykipolskiej.pl. Do súťaže sa môžu zapojiť hudobníci bez ohľadu na vek či občianstvo.

Samostatne pre obidve kategórie súťaže je možné zabojovať o nasledujúce ocenenia: 1. cena 20 000 €, 2. cena 10 000 €, 3. cena 5 000 €, ale aj tri vyznamenania po 1500 €. Súťažné vystúpenia sa uskutočnia v dňoch 20. – 27. septembra 2019 v Podkarpatskej filharmónii Artura Malawského v Rzeszówe.

Scheduled ical Google outlook Aktuality

30. výročie vyšehradskej spolupráce 🗓

Pred tridsiatimi rokmi – 15. februára 1991 – prezidenti Poľska a Československa, a premiér Maďarska podpísali na hrade vo Vyšehrade v Maďarsku Deklaráciu o spolupráci medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou, Poľskou republikou a Maďarskou republikou na ceste európskej integrácie.
15 02.2021 Aktuality

Výsledky výtvarnej súťaže pre deti a mládež

Pri príležitosti poľského predsedníctva vo Vyšehradskej štvorke a zároveň 30. výročia od nadviazania vyšehradskej spolupráce, ktoré pripadá na budúci rok, Poľský inštitút v Bratislave vyhlásil v októbri tohto roka výtvarnú súťaž pre deti a mládež od 6 do 18 rokov s tematikou V4.
18 12.2020 Aktuality