22.04.2019 Aktuality

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ PRE DETI A MLÁDEŽ!

Poľský inštitút v Bratislave a mesačník Monitor Polonijny pozývajú deti a mládež, aby sa zúčastnili výtvarnej súťaže s názvom: 

S čím fajn sa vám spája Poľsko?

Slovo „fajn“. Slovo, ktoré sa dá použiť na všetko, a z ktorého vyžarujú priam osobné, dobré emócie. Poľsko môžeme poznať vďaka rodine, priateľom či známym, ktorí bývajú v Poľsku. No môžeme poznať aj poľské mestá, pamiatky, regióny, zaujímavé rekreačné a kultúrne miesta, a rovnako aj poľské knihy, filmy, hudbu či tradície, zvyky a jedlá. To všetko môže byť fajn. S čím fajn sa však spája Poľsko práve vám? Je to vari rodisko vašich starých rodičov či iných členov rodiny? Je to miesto, kde ste boli, a ktoré sa vám páči? Alebo je to miesto, kam chodíte na dovolenku či prázdniny? A možno je to poľská hračka, rozprávka, kniha či azda trpaslík alebo škriatok? Poľská pesnička alebo film? Poznáte nejaký fajn predmet, s ktorým si spájate Poľsko? V tomto roku to všetko môžete predstaviť vo svojej práci – nakresliť, namaľovať či nalepiť.

Preto vás pozývame do otvorenej výtvarnej súťaže s heslom:

S čím fajn sa vám spája Poľsko?

Vytvorte svoju víziu fajn Poľska, fajn poľských miest, predmetov, zvykov a tradícií. Všetkého fajn, s čím sa vám spája Poľsko!

 Súťažné práce môžete pripraviť v ľubovoľnej koloristike a technike – kresba, skica, obraz, grafika, lepená koláž, koláž, patchwork, komiks. Pastelky, ceruzka, vodové či temperové farby, farebný papier, plastelína, útržky materiálov, fotografie – aj materiál je ľubovoľný. Práce však pripravte vo formáte A3 (42 cm x 29,7 cm).

Čakáme na vaše práce s označením „súťaž“ do 28. júna 2019 vrátane. Môžete ich poslať na adresu: Poľský inštitút, Nám. SNP 27, 814 99 Bratislava, priniesť ich osobne do čitárne pani Terese Lukáčovej alebo ich zaslať prostredníctvom e-mailu na jej adresu: teresa.lukacova@instytutpolski.org. Na prácu uveďte vaše meno a priezvisko, ako aj kontaktné údaje.

Na autorov ocenených prác čakajú atraktívne ceny, ktoré do súťaže poskytol Poľský inštitút a mesačník Monitor Polonijny. Špeciálnou cenou v súťaži bude vstup do Tatralandie pre štvorčlennú rodinu, ktorú do súťaže poskytol honorárny konzul v Liptovskom Mikuláši p. Tadeusz Frąckowiak.

Mená víťazov vyhlásia organizátori súťaže počas prázdnin. Odovzdanie cien a verejná výstava ocenených prác sa uskutoční na jeseň v Poľskom inštitúte v Bratislave v termíne medzinárodného Bienále ilustrácií.

Zapojte sa do súťaže S čím fajn sa vám spája Poľsko?!

Scheduled ical Google outlook Aktuality

Výsledky výtvarnej súťaže pre deti a mládež

Pri príležitosti poľského predsedníctva vo Vyšehradskej štvorke a zároveň 30. výročia od nadviazania vyšehradskej spolupráce, ktoré pripadá na budúci rok, Poľský inštitút v Bratislave vyhlásil v októbri tohto roka výtvarnú súťaž pre deti a mládež od 6 do 18 rokov s tematikou V4.
18 12.2020 Aktuality

Rozhovor s premiérom Mateuszom Morawieckým vo Franfurter

Vo štvrtok 3. 12. 2020 priniesli noviny Franfurter Allgemeine Zeitung rozhovor s premiérom Poľskej republiky Mateuszom Morawieckým o rozpočtových záležitostiach EÚ. Prinášame preklad vybraných úryvkov.
03 12.2020 Aktuality