10.05.2019 Aktuality

Medzinárodná súťaž o návrh plagátu pri príležitosti 100. výročia vzniku Poľského olympijského výboru

Poľský olympijský výbor, Združenie tvorcov úžitkovej grafiky a Akadémia umení vo Varšave vyhlásili Medzinárodnú súťaž o návrh plagátu. Ide o podujatie organizované v rámci osláv 100. výročia vzniku Poľského olympijského výboru, ktoré nadväzuje na bohatú tradíciu poľských športových plagátov.

Plagát, ktorý v súčasnosti patrí k jednej z najpopulárnejších reklamných a informačných foriem, sa stal neoddeliteľnou súčasťou spoločensko-kultúrneho verejného priestoru. Dnes sa už zriedkavejšie spája s vynikajúcimi autormi ako Tadeusz Gronowski, Henryk Tomaszewski či Karol Śliwka. Častejšie však človek dokáže identifikovať charakteristický štýl Poľskej školy plagátu, ktorá oddávna spolutvorí medzinárodnú scénu umeleckej grafiky.

Šport, a najmä snaha dosiahnuť olympijské majstrovstvo ako najvyššiu formu humanistickej dokonalosti, sa stali dôležitou a všeobecne diskutovanou témou, ktorá postupom času priniesla tradíciu športových plagátov. Pri príležitosti 100. výročia od svojho založenia sa rozhodol Poľský olympijský výbor pripomenúť tento súčasný vzťah športu a umenia.

Vzhľadom na to, že k spolupráci boli prizvané najdôležitejšie inštitúcie, ktoré zastupujú prostredie poľských grafikov, teda Akadémia umení vo Varšave a Združenie tvorcov úžitkovej grafiky (tvorcov slávnych Medzinárodných bienále plagátu), ide o najvýznamnejšie umelecké podujatie na rozhraní športu a umenia.

Hlavnou myšlienkou podujatia je nadviazať na postavu olympionika ako hrdinu kolektívnej predstavivosti a humanistických hodnôt olympijského športu ako snaha o dokonalosť, rešpekt, poctivosť, solidarita, spolupatričnosť, zachovanie ľudskej dôstojnosti, vzájomné pochopenie, mierové súperenie či radosť prameniaca zo športového výkonu. Na 100. výročie vzniku Poľského olympijského výboru je potrebné popularizovať tieto hodnoty aj v spoločenskom povedomí a snažiť sa uchovávať kultúrne dedičstvo olympijských hier.

Súťaž trvá od 10. mája do 10. augusta 2019. Má otvorený charakter, takže sa jej môže zúčastniť každá plnoletá osoba bez ohľadu na krajinu, z ktorej pochádza.

Laureát súťaže získa za prvé miesto finančnú odmenu vo výške 15 000 PLN!

Všetky podrobnosti a pravidlá súťaže sa nachádzajú v poľskom a anglickom jazyku na stránke organizátorov:

www.olimpijski.plwww.stgu.plwww.asp.waw.pl

Scheduled ical Google outlook Aktuality

Národný pamätný deň Poliakov zachraňujúcich Židov počas

V stredu 24. marca 2021 si Poľsko po štvrtýkrát pripomína Národný pamätný deň Poliakov zachraňujúcich Židov počas nemeckej okupácie. V tento deň uplynie 77 rokov ako Nemci zavraždili hrdinskú rodinu Ulmovcov z podkarpatského regiónu, ale aj všetkých Židov, ktoré táto rodina ukrývala.
24 03.2021 Aktuality

POLONISTA – štipendijný program pre študentov a

Cieľom programu Polonista je popularizovať poľský jazyk na svete poskytnutím možnosti pre cudzincov so záujmom o poľský jazyk a kultúru, aby študovali alebo realizovali výskumne projekty v Poľsku.
19 03.2021 Aktuality