6.06.2019 #100PL

POĽSKO – STÉ VÝROČIE ZNOVUZÍSKANIA NEZÁVISLOSTI

POĽSKO – STÉ VÝROČIE ZNOVUZÍSKANIA NEZÁVISLOSTI

V roku 2018 uplynie sto rokov od znovuzískania nezávislosti Poľska. Po 123 rokoch rozdelenia krajiny a neslobody sa Poľsko v novembri 1918 opätovne objavilo na mape sveta. Pri tejto príležitosti sa v Poľsku, ale aj na svete realizujú mnohé udalosti, ktorých cieľom je si pripomenúť toto výročie. Sú naplánované na celý rok, nielen na november, v ktorom na 11. deň tohto mesiaca pripadá Sviatok nezávislosti.

                Poľský inštitút v Bratislave plánuje vlastný program osláv stého výročia znovuzískania nezávislosti – o týchto akciách budeme informovať priebežne v našom programe, na naše internetovej stránke (instytutpolski.pl/bratyslawa) alebo aj na sociálnych médiách Facebooku a Twitteri. Poľská vláda spustila špeciálny program Niepodległa (v preklade: Nezávislé Poľsko), v rámci ktorého sú organizované a koordinované oslavy stého výročia znovuzískania nezávislosti. Aktuálne informácie o všetkých iniciatívach a projektoch súvisiacich s týmito oslavami nájdete na stránke Programového oddelenia projektu Niepodległahttps://niepodlegla.gov.pl/

Niektoré podujatia súvisiace so stým výročím znovuzískania nezávislosti už trvajú a Poľský inštitút v Bratislave chce upriamiť na ne pozornosť. Krakovské národné múzeum pripravilo výstavu Wyspiański, venovanú tvorbe Stanisława Wyspiańského, najvýznamnejšieho a najvšestrannejšieho poľského umelca z prelomu 19. a 20. storočia. Múzeum prezentuje viac ako 500 prác umelca – obrazy, pastely, akvarely, kresby, ilustrácie, nábytky, vitráže a ich návrhy, scénografie a divadelné kostýmy. Expozíciu sprevádza bohatá fotografická dokumentácia, predovšetkým budov, napr. kostolov a divadiel, pre ktoré S. Wyspiański tvoril výzdobu a zariadenie. Výstava potrvá do 20. januára 2019.

  1. marca tohto roka v Múzeu Armie Krajowej gen. Emila Fieldorfa „Nila“ v Krakove bude otvorená výstavaPiękna Niepodległa (Krásne nezávislé Poľsko).Prezentovať bude osudy poľských žien – umelkýň, priekopníčok, političiek, spoločenských aktivistiek, vojačiek – účastníčok vojen a bojov v prospech znovuzískania nezávislosti Poľska počas prvej svetovej vojny, ktoré sa po roku 1918 zapojili do stavby a zjednocovania nezávislej krajiny. Mnoho z nich sa zúčastnilo v odboji za nezávislosti počas druhej svetovej vojny. Expozíciu môžete navštíviť do konca roku 2018.

Tatranské múzeum v Zakopanom pripravilo zaujímavú plenérnu prezentáciu. Výstava Niepodległa Poddębskiego (Poddębského nezávislé Poľsko) je zbierkou unikátnych fotografií sprístupnených vo fotoplastikone – historickom stereoskope nainštalovanom na Kultúrnom námestí nezávislosti v Zakopanom. Vďaka fotografiám autorstva H. Poddębského sa presunieme do Poľska z obdobia medzivojnových 20. rokov a uvidíme, ako vtedy Poliaci začínali zimu. Výstava a fotoplastikon budú dostupné do 15. marca.

Zaujímavú výstavu môžete tiež uvidieť v Národnom múzeu vo Varšave. Paderewski je expozícia venovaná Ignacymu Janowi Paderewskému, geniálnemu poľskému klaviristovi a skladateľovi, ale aj politikovi – bol premiérom a parlamentným poslancom – a spoločenskému aktivistovi. I. J. Paderewski sa stal jedným z otcov poľskej nezávislosti. Práve vďaka jeho snahe podporil prezident USA Woodrow Wilson vo svojom slávnom prejave vytvorenie nezávislého poľského štátu. Špeciálnu pozornosť si zaslúži unikátna, súkromná zbierka východného umenia, ktorú získal I. J. Paderewski. Expozícia potrvá do 20. mája 2018.

Vo varšavskej Zachęte – Národnej galérii umenia môžete navštíviť výstavu Budúcnosť bude iná. Vízie a prax spoločenských modernizácií po roku 1918. Pripomína modernizačné spoločenské idey formujúce sa v Poľsku po prvej svetovej vojne alebo zavedené do života pomocou inštitúcií a organizácií, ktoré vznikli v nezávislom Poľsku. Sú prezentované pomocou vizuálnej kultúry – architektúry, dizajnu, divadla, fotografie či filmu. Výstavu, ktorá potrvá do 27. mája, sprevádza bohatý program sprievodných podujatí.

Srdečne pozývame!

 

Wyspiańskihttp://mnk.pl/wystawy/wyspianski

Piękna Niepodległahttp://www.muzeum-ak.pl/aktualnosci,piekna-niepodlegla-nowa-wystawa-od-9-marca,919.html

Niepodległa Poddębskiegohttp://muzeumtatrzanskie.pl/fotoplastykon-na-kulturalnym-placu-niepodleglosci-wirtualna-podroz-w-czasie/

Paderewskihttp://www.mnw.art.pl/wystawy/paderewski,211.html

Budúcnosť bude ináhttps://zacheta.art.pl/pl/wystawy/przyszlosc-bedzie-inna

Scheduled ical Google outlook #100PL