4.07.2019 - 22.07.2019 Výstavy

Po Veľkej vojne. Nová Európa 1918 – 1923

4. – 22. 7. Bratislava, Kamenné námestie

www.enrs.eu

Plenérovú výstavu venovanú obnove Európy po 1. svetovej vojne pripravila Európska sieť Pamäť a Solidarita (ENRS) v spolupráci s historikmi z niekoľkých krajín. Expozícia ponúka ucelený výklad búrlivého začiatku medzivojnového obdobia. Nájdete na nej viac než dvesto archívnych materiálov, medzi nimi fotografie, dokumenty a filmy, ako aj osobné spomienky ľudí. Expozícia má formu bielo-strieborného pavilónu v tvare kocky s originálnou konštrukciou, pričom texty a archívne zábery sú umiestnené vo vnútri pavilónu, ako aj na vonkajších stenách. Bratislava je treťou zastávkou výstavy (po Prahe a Sarajeve) na trase po celej Európe.

from to
Scheduled ical Google outlook Výstavy

Republika mnohých národov 🗓

Od konca 14. storočia až do konca 18. storočia existovala na území dnešného Poľska, Litvy, Ukrajiny a Bieloruska unikátna republika, ktorá bola kedysi najväčším európskym štátom a ktorá namiesto ozbrojenej expanzie vznikla mierovým spojením Poľského kráľovstva a Litovského veľkokniežatstva.
22 04.2024 Výstavy

Ryszard Horowitz: Fotokompozície 🗓

Ryszard Horowitz je priekopníkom využívania počítača vo fotografii. Meno tohto poľského fotografa nemôže obísť žiadna z encyklopédií svetovej fotografie.
17 04.2024 05 05.2024 Výstavy

SAPERE AUDE / Odvážiť sa vedieť /

Výstava Sapere Aude predstaví diela 24 umelcov pracujúcich s médiom maľby, kresby a digitálnej maľby.
17 04.2024 30 06.2024 Výstavy