31.07.2019 Aktuality

Medzinárodné bienále architektúry Krakov 2019

Mesto Krakov a Združenie poľských architektov – Oddelenie v Krakove organizujú Medzinárodné bienále architektúry Krakov 2019, ktoré sa uskutoční v dňoch 8. – 9. októbra 2019 v Kongresovom centre ICE v Krakove. Hlavným motívom tohto ročníka sú SPOJENIA – mesto a rieka.

Súťaž A – architektonicko-urbanistická súťaž, ktorá má otvorený, ideový (koncepčný) charakter. Cieľom súťaže je vybrať najlepší projekt, ktorý nadväzuje na tému a názov MBA Krakov 2019 SPOJENIA – mesto a rieka. Termín na podanie prihlášky prác je stanovený na 4. septembra 2019 (týka sa aj prác zaslaných poštou, kuriérom atď., rozhoduje dátum doručenia práce organizátorovi). Komisárom Súťaže A je architekt Marcin Włodarczyk.

Ceny v Súťaži A: 1. cena 50 000 PLN, 2. cena 30 000 PLN, 3. cena 20 000 PLN.

Súťaž B – súťažný seminár, ktorého predmetom budú referáty (prezentácie, odborné články) zamerané na otázku ako vytvoriť prostredie priateľské pre človeka, ktoré zároveň nadväzuje na hlavnú tému MBA Krakov 2019 SPOJENIA – mesto a rieka. Termín na podanie prihlášky prác je stanovený na 4. septembra 2019 (organizátorom musí byť doručená elektronická verzia úplného textu prezentácie a abstraktu vystúpenia podľa Pravidiel súťaže). Komisárom Súťaže B je architektka Marta A. Urbańska.

Ceny v Súťaži B: 1. cena 10 000 PLN, 2. cena 6 000 PLN, 3. cena 4 000 PLN

Súťaž C – multimediálna súťaž, ktorej cieľom je vybrať najlepšiu prácu využívajúcu pomocný nástroj – kameru alebo fotoaparát – ktorá nadväzuje na hlavnú tému MBA Krakov 2019 SPOJENIA – mesto a rieka. Termín na podanie prihlášky prác je stanovený na 4. septembra 2019 (rozhoduje dátum doručenia práce organizátorovi). Komisárom Súťaže C je architekt Paweł Wieczorek.

Ceny v Súťaži C: cena v kategórii fotografia – 10 000 PLN, cena v kategórii Film – 10 000 PLN

Súťaže sa môžu zúčastniť všetci profesionáli, absolventi, študenti a vedci z oblastí architektúry, urbanistiky, fotografie, filmového umenia, histórie, histórie umenia, kultúrneho dedičstva, mestských štúdií, sociológie, antropológie, komunikácie a cestovného ruchu, prírody či geografie.

7-členná porota pozostáva z uznávaných architektov a urbanistov:

  • Peter Butenschøn, Kurátor MBA Krakov 2019, predseda poroty, architekt a planista, Oslo
  • Oana Bogdan, zakladateľ a partner Bogdan & Van Broeck, Brusel
  • Lennart Grut, senior partner Rogers Stirk Harbour + Partners, Londýn
  • Jan Kleihues, zakladateľ a partner Kleihues + Kleihues, Berlín
  • Wojciech Małecki (porotca-referent), zakladateľ a partner Biuro Projektowe Małeccy, Poľsko
  • Ewa Kuryłowicz, zástupca riaditeľa Kuryłowicz & Associates, Poľsko
  • Marta Sękulska-Wrońska, partner WXCA, Poľsko

Viac informácií o MBA Krakov 2019 nájdete na: http://mba2019.sarp.krakow.pl/pl/ a Facebooku: https://www.facebook.com/events/317745052164727/.

Pravidlá súťaží nájdete na http://mba2019.sarp.krakow.pl/pl/konkursy/.

Všeobecné a organizačné otázky môžete posielať Kancelárii SARP Oddelenie v Krakove na adresu:

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków
plac Szczepański 6
31-011 Krakov
tel.: +48 12 422 75 40
e-mail: mba-office@sarp.krakow.pl

Scheduled ical Google outlook Aktuality

Program Poľského inštitútu v Bratislave | APRÍL

Prečítajte si alebo stiahnite program Poľského inštitútu v Bratislave na apríl 2024.
27 03.2024 Aktuality

Program Poľského inštitútu v Bratislave | MAREC

Prečítajte si alebo stiahnite program Poľského inštitútu v Bratislave na marec 2024.
01 03.2024 Aktuality

Zaujímavé výstavy v Poľsku 🗓

V marci bude v poľských múzeách otvorených niekoľko zaujímavých výstav, ktoré stojí za to navštíviť. Tu sú naše odporúčania.
27 02.2024 Aktuality