26.08.2019 Aktuality

Súťaž Wacława Felczaka a Henryka Wereszyckého

Do 15. októbra 2019 je možné posielať návrhy kníh do tohtoročnej Súťaže Wacława Felczaka a Henryka Wereszyckého o najlepšiu knihu venovanú histórii stredovýchodnej Európy od stredoveku po súčasnosť, ktorá zároveň zohľadňuje kontext poľských dejín. Jedným z laureátov tejto súťaže je napríklad aj slovenský historik Martin Homza. Súťaž vznikla v roku 2001, a každý rok sa historická cena udeľuje striedavo raz poľskému, a raz zahraničnému autorovi, ktorý sa zaoberá históriou stredovýchodnej Európy a jej vzťahom s Poľskom.

Víťaz súťaže si odnesie peňažnú výhru vo výške 10 000 PLN, ktorú do súťaže poskytuje vydavateľstvo Wydawnictwo Literackie.

Práce je potrebné zasielať na adresu:

prof. dr hab. Antoni Cetnarowicz
Zakład Historii Powszechnej Nowoczesnej
Instytut Historii UJ
ul. Gołębia 13
31-007 Krakov, Poľsko

Viac informácií a pravidlá súťaže: www.pth.krakow.pl/index.php?site=konkurs_wereszycki

Scheduled ical Google outlook Aktuality

Hľadáme kolegyňu/kolegu do Poľského inštitútu! 🗓

Na uvoľnenú pracovnú pozíciu v sekretariáte Poľského inštitútu v Bratislave hľadáme novú osobu.
03 03.2021 Aktuality

30. výročie vyšehradskej spolupráce 🗓

Pred tridsiatimi rokmi – 15. februára 1991 – prezidenti Poľska a Československa, a premiér Maďarska podpísali na hrade vo Vyšehrade v Maďarsku Deklaráciu o spolupráci medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou, Poľskou republikou a Maďarskou republikou na ceste európskej integrácie.
15 02.2021 Aktuality