5.09.2019 Literatúra

Národné čítanie: Bruno Schulz

5. 9. / 17:00 Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27

Podujatie Národné čítanie organizuje od roku 2012 prezident Poľskej republiky. Minulý rok sme v Poľskom inštitúte čítali Predjarie Stefana Żeromského a tento rok vybral prezident Poľskej republiky Andrzej Duda s manželkou Agatou Kornhauser-Duda výber noviel od poľských autorov. My sme sa rozhodli verejne čítať novelu Môj otec vstupuje do hasičského zboru od Bruna Schulza zo zbierky Sanatórium v zásvetí. Ukážku prednesú lektori a študenti poľského jazyka. Následne sa bude premietať rovnomenné sfilmovanie (Sanatorium pod Klepsydrą) v réžii Wojciecha Hasa (1973, 119 min.). Podujatie sa uskutoční v poľskom jazyku.

Scheduled ical Google outlook Literatúra

Bližšie Poľska III. 🗓

Bližšie Poľska v Banskej Bystrici je pokračovaním cyklu, ktorého cieľom je propagovať Poľsko, poľský jazyk a štúdium polonistiky na Katedre slovanských jazykov Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
17 05.2022 19 05.2022 Iné, Literatúra, Verejná diskusia

Môj rodák Tranoscius, môj sused Hviezdoslav 🗓

Zbigniew Machej, poľský básnik, prekladateľ slovenskej poézie, kultúrny diplomat a bývalý riaditeľ Poľského inštitútu v Bratislave napísal knihu o tom, ako je potrebné čítať starých majstrov a klasikov z novej perspektívy a objavovať v nich aktuálne hodnoty či univerzálne problémy.
07 04.2022 Literatúra

Páter Jozef Šabo SVD. Životný príbeh tajne

Pri príležitosti vydania monografie Páter Jozef Šabo SVD slovenského historika Dominika Šaba a poľského historika Mirosława Szumiła sa uskutoční diskusné stretnutie.
17 03.2022 Literatúra