16.09.2019 Aktuality

Výsledky výtvarnej súťaže S čím fajn sa vám spája Poľsko?

Slovo „fajn“. Slovo, ktoré sa dá použiť na všetko, a z ktorého vyžarujú priam osobné, dobré emócie. Poľsko môžeme poznať vďaka rodine, priateľom či známym, ktorí bývajú v Poľsku. No môžeme poznať aj poľské mestá, pamiatky, regióny, zaujímavé rekreačné a kultúrne miesta, a rovnako aj poľské knihy, filmy, hudbu či tradície, zvyky a jedlá. To všetko môže byť fajn. Práve s touto témou súťažili mladí umelci. Technika bola ľubovoľná.

Odborná porota v zložení: Monika Olech (I. radkyňa Veľvyslanectva Poľskej republiky, zástupkyňa riaditeľa Poľského inštitútu), Stanisław Kargul (konzul PR v Bratislave) a Stano Stehlík (grafik) vybrala nasledujúcich laureátov súťaže.

  • Grand Prix: Anna Rodhe
  • 1. miesto: Ferko Krč
  • 2. miesto: Nikolas Kołodziej
  • 3. miesto: Jan Madej
  • Vyznamenania: Janka KolekováMarkus ZimaNela Šírová
Scheduled ical Google outlook Aktuality

Hľadáme kolegyňu/kolegu do Poľského inštitútu! 🗓

Na uvoľnenú pracovnú pozíciu v sekretariáte Poľského inštitútu v Bratislave hľadáme novú osobu.
03 03.2021 Aktuality

30. výročie vyšehradskej spolupráce 🗓

Pred tridsiatimi rokmi – 15. februára 1991 – prezidenti Poľska a Československa, a premiér Maďarska podpísali na hrade vo Vyšehrade v Maďarsku Deklaráciu o spolupráci medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou, Poľskou republikou a Maďarskou republikou na ceste európskej integrácie.
15 02.2021 Aktuality