27.09.2019 Aktuality

Súťaž o návrh vizuálnej identifikácie Múzea Varšavského geta

Múzeum Varšavského geta je národná kultúrna inštitúcia, ktorú zriadilo Ministerstvo kultúry a národného dedičstva Poľskej republiky v roku 2018. V súčasnosti sa múzeum venuje vzdelávacej, výstavnej a vedeckej činnosti, medzinárodnej spolupráci, pričom získava zbierky materiálnych pamiatok a iných artefaktov, ktoré sú zaradené na prezentáciu v rámci stálej výstavy. Otvorenie sídla múzea a stálej výstavy pre verejnosť je naplánované v roku 2023.

Múzeum Varšavského geta v spolupráci so Spolkom tvorcov úžitkovej grafiky pri tejto príležitosti vyhlasujú medzinárodnú, súťaž rozdelenú na dve etapy o návrh vizuálnej identifikácie múzea. Prihlášky do prvého kola môžu záujemcovia posielať do 11. októbra 2019.

Podrobnosti o súťaži a jej pravidlá nájdete na stránke www.konkurs.1943.pl

Scheduled ical Google outlook Aktuality

Hľadáme kolegyňu/kolegu do Poľského inštitútu! 🗓

Na uvoľnenú pracovnú pozíciu v sekretariáte Poľského inštitútu v Bratislave hľadáme novú osobu.
03 03.2021 Aktuality

30. výročie vyšehradskej spolupráce 🗓

Pred tridsiatimi rokmi – 15. februára 1991 – prezidenti Poľska a Československa, a premiér Maďarska podpísali na hrade vo Vyšehrade v Maďarsku Deklaráciu o spolupráci medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou, Poľskou republikou a Maďarskou republikou na ceste európskej integrácie.
15 02.2021 Aktuality