1.10.2019 Iné

Open Mural Gallery: Wojciech Otecki

Open Mural Gallery je výstavný priestor na fasádach obytných domov a budov v Košiciach. Galériu tvoria monumentálne maľby od velikánov súčasného svetového muralizmu. V októbri bude jeden z muralov v Košiciach na Základnej škole Ľ. Fullu realizovať poľský umelec Wojciech Kołacz aka Otecki, ktorý sa venuje monumentálnej maľbe od roku 2011. Je autorom osemnástich veľkoformátových diel, ktoré zobrazujú imaginárne figúry vychádzajúce z ľudových príbehov, piesní povestí či prísloví. Svojím umením sa snaží komunikovať s miestnym prostredím, architektúrou, komunitou, jej históriou a duchom, aby plnohodnotne prispel k identite miesta, ktoré nesie jeho maľby. Košice, Základná škola Ľ. Fullu, Maurerova 21 www.sacsac.org

Scheduled ical Google outlook Iné

Európsky deň jazykov 🗓

26. september – Európsky deň jazykov, ktorý vyhlásila Rada Európy v roku 2001 počas Európskeho roka jazykov, si školy v členských krajinách každoročne pripomínajú prostredníctvom rôznorodých aktivít.
16 09.2021 Iné

Bližšie Poľska 🗓

Bližšie Poľska v Banskej Bystrici je pokračovaním cyklu, ktorého cieľom je propagovať Poľsko, poľský jazyk a štúdium polonistiky na Katedre slovanských jazykov Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
19 04.2021 23 04.2021 Iné

Varmia a Mazúrsko – oplatí sa vidieť

Varmia a Mazúrsko je krásny a malebný región nachádzajúci sa na severovýchode Poľska, ktorý je však na Slovensku málo známy.
11 04.2021 Iné