18.10.2019 Iné

V premenách času. Poľsko-slovanské jazykové a kultúrne kontakty

Diskusia V premenách času. Poľsko-slovanské jazykové a kultúrne kontakty

18. 10. / od 9:00, Bratislava, Filozofická fakulta, Gondova 2

www.fphil.uniba.sk

Katedra slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave organizujú medzinárodné polonistické sympózium V premenách času. Poľsko-slovanské jazykové a kultúrne kontakty, ktoré sa koná pri príležitosti životného jubilea slovenskej polonistky prof. Marty Pančíkovej. Čestnú záštitu nad sympóziom prevzal Krzysztof Strzałka, veľvyslanec Poľskej republiky v Slovenskej republike. Účasť na pozvánky.

Scheduled ical Google outlook Iné

Európsky deň jazykov 🗓

26. september – Európsky deň jazykov, ktorý vyhlásila Rada Európy v roku 2001 počas Európskeho roka jazykov, si školy v členských krajinách každoročne pripomínajú prostredníctvom rôznorodých aktivít.
16 09.2021 Iné

Bližšie Poľska 🗓

Bližšie Poľska v Banskej Bystrici je pokračovaním cyklu, ktorého cieľom je propagovať Poľsko, poľský jazyk a štúdium polonistiky na Katedre slovanských jazykov Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
19 04.2021 23 04.2021 Iné

Varmia a Mazúrsko – oplatí sa vidieť

Varmia a Mazúrsko je krásny a malebný región nachádzajúci sa na severovýchode Poľska, ktorý je však na Slovensku málo známy.
11 04.2021 Iné