29.11.2019 Aktuality

Východná zimná škola 2020

Východná zimná škola je určená pre študentov posledného ročníka humanistického štúdia, ktorí ešte neukončili 25. rok života a pripravujú magisterskú (diplomovú) prácu z oblasti histórie, súčasnosti strednej a východnej Európy (história, politológia, medzinárodné vzťahy, sociológia, filológia, literatúra, kultúrne vedy, etnológia, geografia, právo, ekonómia).

Termín a miesto:

Varšava, 28. februára – 14. marca 2020

Čaká vás:

  • Prednášky a semináre
  • Medzinárodný tím prednášajúcich
  • Stretnutia a kultúrne programy

Adresa školy:

Studium Europy Wschodniej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Termín zaslania prihlášky: 15. januára 2020

Všetky otázky môžete adresovať: wsl.studium@uw.edu.pl

Viac podrobností na: www.studium.uw.edu.pl

Scheduled ical Google outlook Aktuality

Hľadáme kolegyňu/kolegu do Poľského inštitútu! 🗓

Na uvoľnenú pracovnú pozíciu v sekretariáte Poľského inštitútu v Bratislave hľadáme novú osobu.
03 03.2021 Aktuality

30. výročie vyšehradskej spolupráce 🗓

Pred tridsiatimi rokmi – 15. februára 1991 – prezidenti Poľska a Československa, a premiér Maďarska podpísali na hrade vo Vyšehrade v Maďarsku Deklaráciu o spolupráci medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou, Poľskou republikou a Maďarskou republikou na ceste európskej integrácie.
15 02.2021 Aktuality