19.02.2020 Film, Iné, Literatúra, Verejná diskusia, Výstavy

Študujte polonistiku na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici!

Stretnutie Študujte polonistiku na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici!

19. 2. Banská Bystrica, Filozofická fakulta UMB, Tajovského 40

www.ff.umb.sk

Poľský inštitút v Bratislave v spolupráci s Katedrou slovanských jazykov, Katedrou histórie a Centrom poľského jazyka a kultúry FF UMB pripravili minicyklus podujatí, ktorých cieľom je propagovať kultúru a históriu Poľska a zároveň štúdium poľského jazyka na tejto univerzite. Účastníci sa môžu tešiť na populárno-náučnú prednášku o poľskej literatúre a histórii, vedomostný kvíz o Poľsku, výstavu Spoznajte poľský jazyk či na stretnutie s expertom Národnej agentúry pre akademickú výmenu o možnostiach štúdia v Poľsku.

Scheduled ical Google outlook Film Iné Literatúra Verejná diskusia Výstavy

Ryszard Zwiewka. Dokumentárny film 🗓

Klub Polski – Spolok Poliakov a ich priateľov na Slovensku natočil dokumentárny film, ktorého tvorcami sú Małgorzata Wojcieszyńska a Juraj Lehuta, o živote a profesijnej kariére Ryszarda Zwiewku – činorodého Poliaka žijúceho na Slovensku od roku 1978.
18 02.2022 Film

Výstava Norwid 130 🗓

V priebehu februára bude sprístupnená v Krajskej knižnici v Žiline v spolupráci s OZ Polonus výstava Norwid 130, ktorú pripravila Verejná mestská knižnica vo Świdnici.
03 02.2022 28 02.2022 Výstavy

Karolina Lizurej: Priestor na výdaj 🗓

Vo februári nájdu návštevníci Poľského inštitútu v galérii kolektívnu výstavu textilných umeleckých objektov poľských autorov mladého pokolenia:
03 02.2022 02 03.2022 Výstavy