19.02.2020 Film, Iné, Literatúra, Verejná diskusia, Výstavy

Študujte polonistiku na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici!

Stretnutie Študujte polonistiku na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici!

19. 2. Banská Bystrica, Filozofická fakulta UMB, Tajovského 40

www.ff.umb.sk

Poľský inštitút v Bratislave v spolupráci s Katedrou slovanských jazykov, Katedrou histórie a Centrom poľského jazyka a kultúry FF UMB pripravili minicyklus podujatí, ktorých cieľom je propagovať kultúru a históriu Poľska a zároveň štúdium poľského jazyka na tejto univerzite. Účastníci sa môžu tešiť na populárno-náučnú prednášku o poľskej literatúre a histórii, vedomostný kvíz o Poľsku, výstavu Spoznajte poľský jazyk či na stretnutie s expertom Národnej agentúry pre akademickú výmenu o možnostiach štúdia v Poľsku.

Scheduled ical Google outlook Film Iné Literatúra Verejná diskusia Výstavy

Kard. Stefan Wyszyński | tajné vysviacky a

Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave a Poľský inštitút v Bratislave v spolupráci s Ústavom pamäti národa pripravuje pri príležitosti blahorečenia kard. Stefana Wyszyńského diskusiu venovanú tejto významnej osobnosti.
30 09.2021 Verejná diskusia

Marysia Lewandowska: Fakulta túžby 🗓

V bratislavskej Gandy gallery bude svoju tvorbu prezentovať Marysia Lewandowska, poľská umelkyňa, ktorá od roku 1982 býva v Londýne a tvorí projekty a inštalácie na pomedzí umenia a teoretického bádania.
22 09.2021 03 12.2021 Výstavy

Európska noc literatúry 🗓

Noc literatúry organizovaná Českým centrom v spolupráci s EUNICom je obľúbené každoročné celoslovenské podujatie, na ktorom si návštevníci vypočujú úryvky prekladov súčasnej európskej literatúry do slovenčiny v podaní známych slovenských osobností.
22 09.2021 Literatúra