2.03.2020 Aktuality

Výzva na 70. výročie Poľského inštitútu v Bratislave

Dámy a páni, milí priatelia,

ako už iste viete, tento rok uplynie 70 rokov od chvíle, keď začal fungovať v Bratislave Poľský inštitút. Počas týchto siedmich desaťroční sme pripravili tisícky podujatí v Bratislave a na celom Slovensku, na ktorých sa zúčastnilo niekoľko generácií Slovákov. Veľa osôb absolvovalo tiež kurzy poľského jazyka. Pri príprave atraktívneho programu pracovníci Poľského inštitútu spolupracovali s mnohými slovenskými inštitúciami a spolupracovníkmi.

70. výročie je dobrou príležitosťou na rekapituláciu pôsobnosti Poľského inštitútu. Chceli by sme pripraviť príležitostnú publikáciu, ktorá bude zachytávať naše aktivity počas týchto 70 rokov.

V súvislosti s tým prosíme všetkých, ktorí pracovali v Poľskom inštitúte v Bratislave – bez ohľadu na to, aký mal aktuálne názov – ale aj našich hostí a účastníkov koncertov, výstav, diskusných stretnutí; účastníkov kurzov poľského jazyka a aktívnych čitateľov využívajúcich našu knižničnú zbierku či čitáreň, ale aj tých, ktorí s nami spolupracovali pri príprave podujatí v Bratislave a mimo nej, a napokon aj zákazníkov nášho obchodu, aby nám zaslali svoje spomienky, dokumenty súvisiace s pôsobnosťou Poľského inštitútu či fotografie z našich podujatí. Prosíme vás, podeľte sa s nami o vaše spomienky, anekdoty a to, na čo si radi spomínate. Budeme vďační za všetky vaše spomienky spojené so sedemdesiatimi rokmi Poľského inštitútu v Bratislave!

Prosíme vás, aby ste ich s poznámkou „70 rokov“ poslali na adresu: Poľský inštitút, Nám. SNP 27, P.O.Box 153, 814 99 Bratislava, alebo na e-mailové adresy: bratyslawa.ip.sekretariat@msz.gov.pl a teresa.lukacova@instytutpolski.org. Môžete ich tiež osobne nechať v našom sídle.

Ďakujeme!

Scheduled ical Google outlook Aktuality

II. Medzinárodná súťaž poľskej hudby Stanisława Moniuszka

Do 31. mája sa môžu záujemcovia prihlásiť do Medzinárodnej súťaže poľskej hudby Stanisława Moniuszka. Druhý ročník súťaže sa uskutoční od 11. do 18. septembra 2021 v Podkarpatskej filharmónii Artura Malawského w Rzeszówe.
10 05.2021 Aktuality

Historická súťaž ministra zahraničných vecí PR o

Minister zahraničných vecí Poľskej republiky vyhlasuje súťaž o najlepšiu cudzojazyčnú publikáciu propagujúcu históriu Poľska a o najlepšiu publikáciu v poľskom jazyku zameranú na históriu poľskej diplomacie, ktoré boli vydané v roku 2020. Historici môžu prihlasovať svoje práce do 15. augusta 2021.
07 05.2021 Aktuality

230. výročie prijatia Ústavy 3. mája 🗓

Keď 3. mája 1791 Štvorročný (resp. Veľký) Sejm prijal Ústavu 3. mája, poľsko-litovský štát sa stal prvou krajinou v Európe a druhou na svete, ktorá prijala svoj základný zákon. Išlo o pokrokový a na tie časy odvážny regulačný akt, ktorý inicioval rad reforiem. Bol tiež zavŕšením dlhoročného partnerstva Poľska a Litvy.
03 05.2021 Aktuality