4.03.2020 Aktuality

PONUKA PRÁCE V POĽSKOM INŠTITÚTE V BRATISLAVE

Hľadáme pracovníka na pozíciu: referent podpory programového oddelenia – vodič.

K pracovnej náplni pracovníka patrí: pomoc a podpora pri organizácii a montáži vlastných výstav a expozícií sprístupnených pre Poľský inštitút v Bratislave (PIB) – v sídle PIB a mimo neho – a ich doprava v rámci územia Slovenska a mimo neho, starostlivosť o náležité vybavenie PIB materiálmi potrebnými pre realizáciu výstav, vedenie skladu a evidencie výstavných materiálov, realizácia nákupov pre potreby PIB (kancelárske potreby a potreby pre bežnú prevádzku PIB), šoférovanie služobného vozidla PIB a jeho obsluha, pomoc pri obsluhe podujatí organizovaných PIB.

Vítané sú organizačné a technické zdatnosti a znalosť poľského jazyka aspoň na základnej úrovni.

Nie sú požadované spôsobilosti profesionálneho vodiča.

Mzda: 1100,00 EUR (v hrubom)

Záujemcov prosíme o osobný kontakt a zaslanie žiadosti o prijatie do zamestnania na adresu:

bratyslawa.ip.sekretariat@msz.gov.pl alebo poštou na adresu: Poľský inštitút, Námestie SNP 27, P.O.Box 153, 814 99 Bratislava.

Scheduled ical Google outlook Aktuality

II. Medzinárodná súťaž poľskej hudby Stanisława Moniuszka

Do 31. mája sa môžu záujemcovia prihlásiť do Medzinárodnej súťaže poľskej hudby Stanisława Moniuszka. Druhý ročník súťaže sa uskutoční od 11. do 18. septembra 2021 v Podkarpatskej filharmónii Artura Malawského w Rzeszówe.
10 05.2021 Aktuality

Historická súťaž ministra zahraničných vecí PR o

Minister zahraničných vecí Poľskej republiky vyhlasuje súťaž o najlepšiu cudzojazyčnú publikáciu propagujúcu históriu Poľska a o najlepšiu publikáciu v poľskom jazyku zameranú na históriu poľskej diplomacie, ktoré boli vydané v roku 2020. Historici môžu prihlasovať svoje práce do 15. augusta 2021.
07 05.2021 Aktuality

230. výročie prijatia Ústavy 3. mája 🗓

Keď 3. mája 1791 Štvorročný (resp. Veľký) Sejm prijal Ústavu 3. mája, poľsko-litovský štát sa stal prvou krajinou v Európe a druhou na svete, ktorá prijala svoj základný zákon. Išlo o pokrokový a na tie časy odvážny regulačný akt, ktorý inicioval rad reforiem. Bol tiež zavŕšením dlhoročného partnerstva Poľska a Litvy.
03 05.2021 Aktuality