13.03.2020 Aktuality

Obostrzenia wprowadzone na terytorium Republiki Słowackiej z uwagi na zagrożenie koronawirusem

AKTUALIZACJA dnia 13.03.2020 Ambasada RP w Bratysławie uprzejmie informuje, że nie ma obecnie ograniczeń przy przekraczaniu polsko-słowackich granic dla obywateli polskich.

Od 13 marca 2020 r. godz. 7.00 do odwołania wprowadzono zakaz wstępu na terytorium Słowacji przez granicę z Austrią, Czechami, Ukrainą i Węgrami dla osób nieposiadających słowackiego obywatelstwa lub pozwolenia na pobyt (stałego lub tymczasowego).

Dozwolony jest przejazd bez zatrzymywania się dla polskich kierowców TIR-ów (z towarem lub zaopatrzeniem) przez wszystkie słowackie granice. Kierowcom zwracamy uwagę na to, że na granicy zostaną zatrzymani i pouczeni o warunkach przejazdu (tranzytu) przez terytorium Słowacji.

Kwestie opuszczania granic Słowacji są regulowane przez poszczególne państwa sąsiadujące ze Słowacją. Aktualne informacje są dostępne na stronach:

Lista wszystkich ograniczeń wprowadzonych na Słowacji na podstawie decyzji sztabu kryzysowego dnia 12. marca 2020 r.:

– wprowadzenie tymczasowych kontroli granicznych na przejściach granicznych z Austrią, Czechami, Ukrainą i Węgrami; na terytorium Republiki Słowackiej będą wpuszczone tylko osoby posiadające pozwolenie na stały lub tymczasowy pobyt w Republice Słowackiej oraz obywatele słowaccy; dla osób mieszkających za granicą, a dojeżdżających do pracy na Słowacji wprowadzono priorytetowe kontrole na granicy – wymagane będzie posiadanie potwierdzenia o zatrudnieniu od pracodawcy;

– wprowadzenie 14-dniowej kwarantanny (informacje nt. wytycznych słowackich władz znajdują się poniżej);

– na granicy słowacko-polskiej kontrole nie zostaną wprowadzone, ale sytuacja będzie monitorowana na bieżąco;

– osoby przebywające w Republice Słowackiej w trakcie wypoczynku będą miały prawo wyjechać z kraju;

– zamknięcie międzynarodowych lotnisk dla ruchu osobowego (Bratysława, Koszyce, Poprad);

– wstrzymanie międzynarodowego transportu osobowego (lotniczego, kolejowego, autobusowego);

– wstrzymanie międzynarodowego transportu towarowego – oprócz tranzytu TIR i dostaw zaopatrzenia (m.in. żywność, lekarstwa);

– ograniczenie działalności centrów handlowych (za wyjątkiem sprzedaży żywności, lekarstw i artykułów drogeryjnych w najbliższy weekend);

– zamknięcie barów, restauracji, obiektów sportowych, ośrodków wypoczynkowych (spa, wellness), wszelkich obiektów socjalnych i kulturalnych;

– ograniczony zostanie krajowy transport osobowy kolejowy i autobusowy;

– placówki pocztowe będą świadczyć usługi w trybie ograniczonym.

Kwarantanna na terytorium Słowacji

Zgodnie z rozporządzeniem słowackiego Urzędu Zdrowia Publicznego z 12.03.2020 (Verejná vyhláška – plik pdf):

– Każda osoba posiadająca zezwolenie na czasowy lub stały pobyt na terytorium Słowacji, zamieszkująca od ponad 90 dni bądź zatrudniona na terytorium Słowacji, która w okresie od 13.03.2020 od godz. 7.00 wróciła z zagranicy na terytorium Słowacji jest zobowiązana do poddania się kwarantannie w domu, wraz z osobami, z którymi zamieszkuje.

– Osoby te są zobowiązane do natychmiastowego zgłoszenia swojego powrotu, po tym jak znajdą się na terytorium Słowacji, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej swojemu lekarzowi.

– Lekarze, do których się zgłoszą takie osoby, są zobowiązani do podjęcia decyzji o poddaniu przyjezdnych kwarantannie w domu.

Powyższe punkty nie obowiązują w następujących wyjątkach:

– kierowcy ciężarówek, którzy wjeżdżają na terytorium Słowacji w celu przewozu, załadunku lub wyładunku towaru;

– kierowców i członków załóg pojazdów służby zdrowia, którzy transportują pacjentów;

– pracowników zakładów pogrzebowych, którzy zapewniają międzynarodowy transport zwłok do pochówku lub kremacji;

– pilotów samolotów cargo, którzy nie opuszczą pokładu samolotu, z wyłączeniem działań związanych z przygotowaniami do wylotu lub międzylądowania przy tranzytach i lotach powrotnych;

– załogę środków transportu wodnego, którzy wstępują na terytorium Słowacji w celu przewozu, załadunku lub wyładunku towaru;

– maszynistów pociągów, którzy wstępują na terytorium Słowacji w celu przewozu, załadunku lub wyładunku towaru.

Osoby te są zobowiązane, żeby w przypadku wykrycia u siebie jakichkolwiek objawów zaburzeń oddychania natychmiast poinformowali o tym telefonicznie swojego lekarza.

Dodatkowo:

– Kierowcom TIR, załogom statków i maszynistom, którzy przebywają na terytorium Słowacji w celu przewozu, załadunku lub wyładunku towaru nakazuje się stosowanie środków ochronnych, ograniczenia kontaktu z personelem z zagranicy i posiadania gumowych rękawic i środków dezynfekcyjnych do rąk.

– Pracownikom zakładów pogrzebowych nakazuje się stosowanie masek klasy FFP2 lub FFP3 w trakcie odbierania, przekazywania i wkładania do pojazdów zwłok ludzkich, a także stosowanie środków ochronnych, ograniczenia kontaktu z personelem z zagranicy i posiadania gumowych rękawic i środków dezynfekcyjnych do rąk.

– Kierowcom i załogom pojazdów służby zdrowia, którzy transportują pacjentów zaleca się stosowanie osobistych środków ochronnych (maski FFP3, okulary ochronne, rękawice) i stosowanie środków dezynfekcyjnych do rąk.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RS ostrzega, że za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących kwarantanny grozi kara pieniężna w wysokości 1659 EUR.

Aktualne informacje o działaniach podejmowane przez słowackie władze są dostępne na stronach:

Scheduled ical Google outlook Aktuality

II. Medzinárodná súťaž poľskej hudby Stanisława Moniuszka

Do 31. mája sa môžu záujemcovia prihlásiť do Medzinárodnej súťaže poľskej hudby Stanisława Moniuszka. Druhý ročník súťaže sa uskutoční od 11. do 18. septembra 2021 v Podkarpatskej filharmónii Artura Malawského w Rzeszówe.
10 05.2021 Aktuality

Historická súťaž ministra zahraničných vecí PR o

Minister zahraničných vecí Poľskej republiky vyhlasuje súťaž o najlepšiu cudzojazyčnú publikáciu propagujúcu históriu Poľska a o najlepšiu publikáciu v poľskom jazyku zameranú na históriu poľskej diplomacie, ktoré boli vydané v roku 2020. Historici môžu prihlasovať svoje práce do 15. augusta 2021.
07 05.2021 Aktuality

230. výročie prijatia Ústavy 3. mája 🗓

Keď 3. mája 1791 Štvorročný (resp. Veľký) Sejm prijal Ústavu 3. mája, poľsko-litovský štát sa stal prvou krajinou v Európe a druhou na svete, ktorá prijala svoj základný zákon. Išlo o pokrokový a na tie časy odvážny regulačný akt, ktorý inicioval rad reforiem. Bol tiež zavŕšením dlhoročného partnerstva Poľska a Litvy.
03 05.2021 Aktuality