10.04.2020 Aktuality

Desiate výročie smolenskej katastrofy

10. apríla 2010 vyštartoval špeciál TU-154M s prezidentom Poľskej republiky Lechom Kaczyńským a prvou dámou Mariou Kaczyńskou z Varšavy do Smolenska. V tento deň sa mala štátna delegácia na Poľskom vojenskom cintoríne v Katyni zúčastniť na pamiatkovej slávnosti 70. výročia zločinu, ktorý bol na tomto mieste spáchaný. Na palube sa nachádzalo 96 osôb, medzi nimi boli najvyšší štátni predstavitelia, zástupcovia spoločenských organizácií a cirkví, vojenskí velitelia a posádka lietadla. Všetci zahynuli v leteckej katastrofe, ku ktorej došlo počas pristávania na letisku pri Smolensku.

Delegácia, ktorá sa 10. apríla 2010 vydala na katynskú pamiatkovú slávnosť, zastupovala poľské elity a rôznorodé politické, spoločenské a duchovné farby. Jej súčasťou boli zástupcovia maršalkov Sejmu a Senátu, skupina poslancov, velitelia všetkých druhov Ozbrojených síl PR, zamestnanci Kancelárie prezidenta, šéfovia štátnych inštitúcií, duchovní, zástupcovia ministerstiev, veteránskych a spoločenských organizácií, ako aj sprevádzajúce osoby. Osoba, ktorá spájala súčasné Poľsko s elitami a tradíciou 2. Poľskej republiky, bol posledný prezident Poľskej republiky v exile Ryszard Kaczorowski, ktorý bol rovnako na palube.

Účastníci letu do Smolenska smerovali na pamiatkovú slávnosť do Katyne, aby vzdali česť obetiam masových popráv v Katynskom lese, a mestách Miednoje, Charkov, Bykivnia, Kuropaty, ktoré vykonali  príslušníci NKVD na jar 1940 na rozkaz najvyšších predstaviteľov Sovietskeho zväzu. V katynskom masakri prišli o život poľskí vojnoví zajatci: dôstojníci, vedci, duchovní rôznych vierovyznaní, úradníci a funkcionári, zástupcovia slobodných povolaní a podnikatelia – vtedajšia elita 2. Poľskej republiky.

Katynský masaker a smolenská tragédia sú dve udalosti, ktoré predstavujú symbol tragických stránok poľských dejín.

Dôsledkom katastrofy lietadla TU-154M bolo aj to, že prezident Lech Kaczyński nevyhlásil svoj príhovor pripravený na 70. výročie katynského masakru.

„Postarajme sa o to – napísal vtedy prezident –, aby sa katynská rana mohla konečne zahojiť a zaceliť.“ Príhovor, ktorý nezaznel 10. apríla 2010, však zaznieva dnes, po 10 rokoch s rovnakou silou.

Tieto udalosti šokovali milióny Poliakov, ako aj medzinárodnú verejnú mienku. Účastníci toho letu ostanú navždy živí v našej pamäti.

Tu uvádzame prejav prezidenta Lecha Kaczyńského, ktorý už nemohol byť prednesený v Katyni. Pochádza z publikácie Kancelárie prezidenta PR s názvom „Prezident Poľskej republiky Lech Kaczyński 2009 – 2010. Prejavy, listy, rozhovory. Výber“.

plakat Smoleńsk 10 rocznica katastrofy
Scheduled ical Google outlook Aktuality

II. Medzinárodná súťaž poľskej hudby Stanisława Moniuszka

Do 31. mája sa môžu záujemcovia prihlásiť do Medzinárodnej súťaže poľskej hudby Stanisława Moniuszka. Druhý ročník súťaže sa uskutoční od 11. do 18. septembra 2021 v Podkarpatskej filharmónii Artura Malawského w Rzeszówe.
10 05.2021 Aktuality

Historická súťaž ministra zahraničných vecí PR o

Minister zahraničných vecí Poľskej republiky vyhlasuje súťaž o najlepšiu cudzojazyčnú publikáciu propagujúcu históriu Poľska a o najlepšiu publikáciu v poľskom jazyku zameranú na históriu poľskej diplomacie, ktoré boli vydané v roku 2020. Historici môžu prihlasovať svoje práce do 15. augusta 2021.
07 05.2021 Aktuality

230. výročie prijatia Ústavy 3. mája 🗓

Keď 3. mája 1791 Štvorročný (resp. Veľký) Sejm prijal Ústavu 3. mája, poľsko-litovský štát sa stal prvou krajinou v Európe a druhou na svete, ktorá prijala svoj základný zákon. Išlo o pokrokový a na tie časy odvážny regulačný akt, ktorý inicioval rad reforiem. Bol tiež zavŕšením dlhoročného partnerstva Poľska a Litvy.
03 05.2021 Aktuality