11.08.2020 Aktuality

Bitwa1920.gov.pl | Nový internetový portál venovaný Varšavskej bitke

Výnimočný, naratívny internetový portál venovaný Varšavskej bitke z roku 1920 na 100. výročie tejto udalosti pripravilo PolskieRadio.pl a Kancelária programu „Nezávislé Poľsko“.

Stránku www.bitwa1920.gov.pl si môžete pozrieť ako dobrodružný film a vybrať sa na multimediálnu, interaktívnu cestu po histórii Poľska, Európy a sveta, ktorému pred sto rokmi hrozil duch červenej revolúcie.

Ako vyzerali fake news pred sto rokmi? Čo má „King Kong“ spoločné s víťazstvom nad boľševikmi? Na čo mysleli účastníci bitky? Odpovede na tieto a ďalšie otázky nájdete na najnovšom, výnimočnom internetovom portáli www.bitwa1920.gov.pl.

Pred sto rokmi Poliaci zastavili na línii Visly boľševický útok, ktorého cieľom bolo zničenie dovtedajšieho svetového poriadku. Zároveň sa tým podarilo Európu zachrániť od ducha revolučného teroru. Edgar Vincent D’Abernon nazval tento ozbrojený stret 18. rozhodujúcou bitkou v dejinách sveta.

Na portáli získate poznatky nielen o samotnej bitke, ale dozviete sa viac aj o genéze udalostí roku 1920 vrátane historického kontextu 1. svetovej vojny, októbrovej revolúcie a poľsko-boľševickej vojny. Nechýbajú najvýznamnejšie osobnosti či motivácie obidvoch strán konfliktu, kultúrny kontext či doposiaľ neznáme zaujímavosti týkajúce sa Varšavskej bitky. Všetko to je dostupné formou animácie, filmov, videí, infografík a interaktívnych prvkov. Na portáli nájdete unikátne nahrávky z Archívu Poľského rádia a Rozhlasu Poľského rádia Slobodná Európa.

Portál je dostupný v siedmich jazykových mutáciách: poľskej, anglickej, ruskej, nemeckej, francúzskej, ukrajinskej a maďarskej. Na meritórnu správnosť projektu dohliadal prof. Grzegorz Nowik, vynikajúci vedec a znalec poľsko-boľševickej vojny. Projekt vznikol pri spolupráci Národnej filmotéky – Audiovizuálneho inštitútu a Múzea Józefa Piłsudského v Sulejówku.

Scheduled ical Google outlook Aktuality

Výtvarná súťaž pre deti a mládež |

Výtvarná súťaž pre deti a mládež od 6 do 18 rokov s tematikou V4 – súťažné práce môžete zasielať do piatka 11. 12. 2020.
21 10.2020 11 12.2020 Aktuality

Čerešničky zo skladu /September/ 🗓

Pri príležitosti 70. výročia spúšťa Poľský inštitút v Bratislave elektronickú sériovú výstavu archívnych plagátov.
28 09.2020 Aktuality