4.09.2020 - 5.09.2020 Literatúra

Malý festival poľskej kultúry

V prvý septembrový víkend čaká návštevníkov Banskej Štiavni­ce Malý festival poľskej kultúry.

Najskôr v piatok 4. 9. / 18:30 sa bude Tomáš Forró rozprávať s Andrzejom Jagodzińským, diplomatom, publicistom, prekladateľom a bývalým disiden­tom, o knižke Donbas a jej preklade do poľštiny. V sobotu 5. 9. / 16:30 sa so Ziemowitom Szczerekom o jeho ostatnej knižke – románe Sivý dym porozpráva prekladateľ Patrik Oriešek. A na­pokon v sobotu 5. 9. / 18:30 budú obaja poľskí hostia Andrzej Jagodziński a Ziemowit Szczerek diskutovať o histórii, kultúre a duši strednej Európy, tohto nejednoznačného a nesamozrej­mého geopolitického priestoru, ktorého hranice sa nedajú určiť s presnosťou.

4. – 5. 9. Banská Štiavnica, KC Eleuzína, Horná ružová 1

www.eleuzina.sk

from to
Scheduled ical Google outlook Literatúra

Poľská knižnica blízko vás: Tipy na knižné

Nenechajte si ujsť ďalšie pokračovanie nášho cyklu Poľská knižnica blízko vás, ktorý sa v decembri uskutoční v online podobe.
11 12.2020 Literatúra

Stretnutie s Poľskom II. 🗓

Stretnutie s Poľskom v Banskej Bystrici predstavuje druhý ročník cyklu, ktorého cieľom je propagovať Poľsko, poľský jazyk a štúdium polonistiky v Centre poľského jazyka a kultúry na Univerzite Mateja Bela.
23 11.2020 Iné, Literatúra, Verejná diskusia