24.09.2020 - 1.10.2020 Divadlo

Divadelná Nitra 2020: V4@Theatre Critics Residency

Sedemdňový kreatívny rezidenčný pobyt sa uskutoční od 24. septembra do 1. októbra 2020 počas Medzinárodného festi­valu Divadelná Nitra 2020. Nastávajúcim mladým divadelným profesionálom do 35 rokov sa tak ponúka platforma na výmenu poznatkov o súčasnom performatívnom umení.

Asociácia Divadelná Nitra spolu s partnermi: Divadelný ústav Zbigniewa Raszewského z Poľska, Kultúrne centrum Tra­fó z Maďarska, Inštitút umenia z Česka, Centrum vizuálneho a súčasného umenia – Art Corporation z Bieloruska, Centrum pre kultúrne projekty Azart z Moldavska pripravili pre mladých divadelných kritikov z krajín V4 možnosť zúčastniť sa na V4@Theatre Critics Residency ktorá zahŕňa návštevu predstave­ní hlavného programu 29. ročníka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra, diskusie pod vedením zahraničného lektora, stretnutia s divadelnými profesionálmi z celej Európy a účasť na rôznych diskusiách s umelcami a kritikmi, ktorí navštívia fes­tival.

24. 9. – 1. 10. Nitra

from to
Scheduled ical Google outlook Divadlo

Linguistic 🗓

Emigrácia sa stáva čoraz bežnejším javom a dvojjazyčnosť je podľa výskumov dnes bežnejšia ako jednojazyčnosť.
10 06.2023 11 06.2023 Divadlo

Istropolitana Project 🗓

Divadelná fakulta VŠMU už od roku 1977 každé dva roky organizuje medzinárodný festival divadelných škôl Istropolitana Project – v roku 2023 oslávi svoj 23. ročník, ktorý ponúkne dve inscenácie z Poľska.
01 06.2023 07 06.2023 Divadlo

Alicja Morawska-Rubczak: Púpätko 🗓

Púpätko je predstavenie pod taktovkou poľských umelkýň – režisérky Alicje Morawskej-Rubczak a teatrologičky Barbary Małeckej – vytvorené špeciálne pre najmenších divákov od 6 mesiacov do 3 rokov a ich rodičov, starých rodičov či iných blízkych.
02 04.2023 27 04.2023 Divadlo