11-09-2020 Aktuality

Medzinárodná plagátová súťaž

Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej (STGU) spolu s Ministerstvom zahraničných vecí Poľskej republiky pripravilo medzinárodnú plagátovú súťaž.

Súťažnou úlohou je vytvoriť plagát venovaný 30. výročiu vzniku Vyšehradskej skupiny (V4). Tvorcov môže inšpirovať spoločná história, kultúrny dialóg a solidárne budovanie hodnôt krajín V4. Všetky potrebné informácie a materiály na stiahnutie nájdete v anglickom jazyku na stránke organizátorov: https://v4postercompetition.eu
Účastníci: súťaž je určená pre občanov štátov z Vyšehradskej skupiny: Slovenska, Poľska, Česka a Maďarska.
Začiatok súťaže: 2. 9. 2020
Termín na zaslanie plagátov: 18. 10. 2020
Vyhlásenie výsledkov súťaže: do 31. 11. 2020
Ceny:
1. cena – 2000 EUR
2. cena – 1000 EUR
3. cena – 500 EUR
9 x odmena – 150 EUR
Všetky ocenené projekty budú súčasťou kalendára na rok 2021, ktorý bude do celého sveta distribuovať Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky a jemu podriadené pracoviská.


Poľský inštitút zatvorený 🗓

Milí priatelia, z dôvodu nových opatrení v súvislosti s koronavírusom bude Poľský inštitút v Bratislave zatvorený v nasledujúcom týždni od 26. do 30. októbra 2020.
24 10.2020 Aktuality

Výtvarná súťaž pre deti a mládež |

Výtvarná súťaž pre deti a mládež od 6 do 18 rokov s tematikou V4 – súťažné práce môžete zasielať do piatka 11. 12. 2020.
21 10.2020 11 12.2020 Aktuality

Čerešničky zo skladu /Október/ 🗓

Pri príležitosti 70. výročia pripravil Poľský inštitút v Bratislave elektronickú sériovú výstavu archívnych plagátov.
19 10.2020 Aktuality