11.09.2020 Aktuality

Medzinárodná plagátová súťaž

Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej (STGU) spolu s Ministerstvom zahraničných vecí Poľskej republiky pripravilo medzinárodnú plagátovú súťaž.

Súťažnou úlohou je vytvoriť plagát venovaný 30. výročiu vzniku Vyšehradskej skupiny (V4). Tvorcov môže inšpirovať spoločná história, kultúrny dialóg a solidárne budovanie hodnôt krajín V4. Všetky potrebné informácie a materiály na stiahnutie nájdete v anglickom jazyku na stránke organizátorov: https://v4postercompetition.eu
Účastníci: súťaž je určená pre občanov štátov z Vyšehradskej skupiny: Slovenska, Poľska, Česka a Maďarska.
Začiatok súťaže: 2. 9. 2020
Termín na zaslanie plagátov: 18. 10. 2020
Vyhlásenie výsledkov súťaže: do 31. 11. 2020
Ceny:
1. cena – 2000 EUR
2. cena – 1000 EUR
3. cena – 500 EUR
9 x odmena – 150 EUR
Všetky ocenené projekty budú súčasťou kalendára na rok 2021, ktorý bude do celého sveta distribuovať Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky a jemu podriadené pracoviská.

Scheduled ical Google outlook Aktuality

Národný pamätný deň Poliakov zachraňujúcich Židov počas

V stredu 24. marca 2021 si Poľsko po štvrtýkrát pripomína Národný pamätný deň Poliakov zachraňujúcich Židov počas nemeckej okupácie. V tento deň uplynie 77 rokov ako Nemci zavraždili hrdinskú rodinu Ulmovcov z podkarpatského regiónu, ale aj všetkých Židov, ktoré táto rodina ukrývala.
24 03.2021 Aktuality

POLONISTA – štipendijný program pre študentov a

Cieľom programu Polonista je popularizovať poľský jazyk na svete poskytnutím možnosti pre cudzincov so záujmom o poľský jazyk a kultúru, aby študovali alebo realizovali výskumne projekty v Poľsku.
19 03.2021 Aktuality