23.09.2020 Aktuality

Medzinárodná súťaž na vytvorenie návrhu ilustrovanej detskej knihy JASNOWIDZE 2020

Vydavateľstvo Wydawnictwo Dwie Siostry ohlasuje už 4. ročník medzinárodnej súťaže na vytvorenie návrhov ilustrovanej detskej knihy JASNOWIDZE 2020.

Súťaž sa teší veľkému záujmu tvorcov z Poľska a ďalších krajín – v rámci prvých troch ročníkov súťažilo až 1500 prác z celého sveta! Súťaž si kladie za cieľ prebúdzať skrytý potenciál u mladých tvorcov, dbať na estetickú  a editorskú kvalitu detských knižiek, zadefinovať najvyšší štandard v tejto oblasti, podporiť rozvoj poľskej detskej knihy a jej medzinárodný ohlas.

Bezprostredným cieľom súťaže je iniciovať proces tvorby pekných a hodnotných knižiek pre deti, ako aj odhaľovať talentovaných tvorcov a vytvárať im možnosť, ako sa uchytiť na poľskom aj medzinárodnom vydavateľskom trhu.

Okrem kníh je plodom každého ročníka súťaže výstava pozostávajúca z niekoľkých desiatok najzaujímavejších návrhov.

K účasti v súťaži organizátori pozývajú debutantov, ale aj skúsených tvorcov a to nielen z Poľska, ale aj spoza hraníc, ktorí tvoria individuálne či skupinovo. Podmienkou pre účasť v súťaži je dovŕšenie veku 18 rokov.

Predmetom súťaže je návrh detskej ilustrovanej knihy v poľskom alebo anglickom jazyku. Súťažné práce musia obsahovať scenár (konspekt) alebo storyboard celej knihy a tri vyhotovené stredové listy a obálku. Novinkou tohto ročníka je to, že prihlasovať práce môžete len elektronicky.

Hodnotiť sa bude: umelecká kvalita návrhu, originálnosť, forma podnecujúca detskú predstavivosť a obsah, ktorý prihliada na detskú citlivosť.

Súťažné práce budú hodnotené dvomi nezávislými porotami:

  • Medzinárodná porota v zložení: Jutta Bauer, Romana Romanyszyn, Joanna Olech a Piotr Socha.
  • Porota vydavateľstva Wydawnictwo Dwie SiostryEwa Stiasny, Jadwiga Jędryas a Maciej Byliniak

V súťaži budú udelené tri kategórie ocenení:

  1. Hlavná cena vo výške 2500 eur a dve čestné vyznamenania – udeľované medzinárodnou porotou.
  2. Cena v podobe vydania knihy udeľovaná porotou vydavateľstva Wydawnictwo Dwie Siostry.
  3. Účasť najlepších odoslaných návrhov na výstave po ukončení súťaže.

Súťažné práce môžete posielať do 15. decembra 2020 prostredníctvom online prihlasovacieho formulára, ku ktorému priložíte vašu prácu.

Výsledky súťaže budú zverejnené 1. apríla 2021 na internetovej stránke súťaže.

Internetová stránka súťažehttps://www.wydawnictwodwiesiostry.pl/jasnowidze_2020/

Scheduled ical Google outlook Aktuality

Program Poľského inštitútu v Bratislave | MAREC

Prečítajte si alebo stiahnite program Poľského inštitútu v Bratislave na marec 2023.
02 03.2023 Aktuality

Varšava – Najlepšia európska turistická destinácia 2023

Tohtoročným víťazom hlasovania o Najlepšiu európsku turistickú destináciu 2023 sa v silnej konkurencii stalo hlavné mesto Poľska, ktoré získalo 142 000 hlasov zo 130 krajín z celého sveta.
27 02.2023 Aktuality

Hlasujte za Varšavu vo finále súťaže European

Varšava je jediným mestom v Poľsku, ktoré bolo nominované do finále prestížnej súťaže European Best Destinations 2023. Poľské hlavné mesto sa tak dostalo medzi 20 najatraktívnejších európskych miest a regiónov z hľadiska cestovného ruchu.
25 01.2023 Aktuality