21.10.2020 - 11.12.2020 Aktuality

Výtvarná súťaž pre deti a mládež | Vyšehradská štvorka – V4: Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Česko

Výtvarná súťaž pre deti a mládež od 6 do 18 rokov s tematikou V4 – súťažné práce môžete zasielať do piatka 11. 12. 2020.

Poľsko od júna tohto roku prevzalo predsedníctvo Vyšehradskej štvorky, a zároveň na budúci rok pripadá 30. výročie od nadviazania vyšehradskej spolupráce. Pri tejto príležitosti pripravil Poľský inštitút v Bratislave výtvarnú súťaž pre deti a mládež.

TÉMY SÚŤAŽE

  • Vyšehradská štvorka: najkrajšie miesta V4 (Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Česko)
  • Vyšehradská štvorka: známe osobnosti vyšehradských krajín
  • Zelená Vyšehradská štvorka: naša ekologická bezpečnosť

Súťaže sa môžu zúčastniť len jednotlivci (nie školské kolektívy) – deti/mládež vo veku od 6 do 18 rokov.

Akceptovaná veľkosť prác je formát A3 alebo A4, vylučujú sa sochy či inštalácie. Technika spracovania nie je nijako obmedzená, napr. kresba (neodporúčame však použiť kriedu), maľba, koláž, návrh plagátu atď. (fotografie nie sú akceptované, prípustné sú iba v prípade vytvorenia koláže).

Súťaž je rozdelená do 3 kategórií:

  1. kategória – pre deti od 6 do 10 rokov
  2. kategória – pre deti / mládež od 11 do 14 rokov
  3. kategória – pre mládež od 15 od 18 rokov

V každej kategórii budú udelené ceny za prvé 3 miesta a po dve zvláštne ocenenia. Na výhercov čakajú hodnotné vecné ceny (o. i. tablety, čítačky, knihy).

Výsledky súťaže zverejníme do 18. 12. 2020 na našej internetovej stránke.

Neváhajte a pripojte sa do súťaže aj vy!

from to
Scheduled ical Google outlook Aktuality

Plagátová súťaž venovaná 30. výročiu vzniku Vyšehradskej

Súťaž, ktorú pripravilo Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky a Spolok tvorcov úžitkovej grafiky, bola adresovaná občanom štátov Vyšehradskej štvorky: Slovenska, Poľska, Česka a Maďarska. Súťažnou úlohou bolo vytvoriť plagát venovaný 30. výročiu vzniku V4.
18 11.2020 Aktuality

Deň zahraničnej služby 2020 🗓

Ako Hlavný veliteľ Poľskej armády chcem oznámiť bojujúcim a neutrálnym vládam a národom existenciu nezávislého Poľského štátu rozprestierajúceho sa na celom zjednotenom území Poľska – týmito slovami sa Józef Piłsudski obrátil na šéfov mocností, ktorým oznámil vznik 2. Poľskej republiky.
16 11.2020 Aktuality

Národný sviatok nezávislosti 🗓

Pred 102 rokmi – 11. novembra 1918 – Poľsko opätovne získalo nezávislosť.
11 11.2020 Aktuality