23.11.2020 Iné, Literatúra, Verejná diskusia

Stretnutie s Poľskom II.

Stretnutie s Poľskom v Banskej Bystrici predstavuje druhý ročník cyklu, ktorého cieľom je propagovať Poľsko, poľský jazyk a štúdium polonistiky v Centre poľského jazyka a kultúry na Univerzite Mateja Bela.

Tohtoročný program na Filozofickej fakulte UMB sa pre aktuálnu situáciu uskutoční online. V rámci neho sa môžete tešiť na prednášku o poľskom spisovateľovi L. Tyrmandovi a jeho tvorbe (dr hab. Rafał Szczerbakiewicz, UMCS Lublin), prednášku Preklad ako impulz. Sławomir Mrożek a slovenská absurdná dráma (Dr. Anita Račáková, UMB BB), prednášku a workshop o audiovizuálnom preklade, či na stretnutie s poľským jazykovedcom a rozhovor o jazykových problémoch v poľštine, a napokon aj na prezentáciu o zvykoch a tradíciách spojených so sviatkom sv. Andreja/Ondreja. Podrobný program podujatia nájdete na: www.ff.umb.sk/katedry/katedra-slovanskych-jazykov/polonistika/centrum-polskeho-jazyka-a-kultury

Od 24. 11. Banská Bystrica ONLINE

24. 11. 2020 

13.50 – 15.00 hod. Tłumaczenie audiowizualne na język słowacki – Mgr. Mário Kyseľ

27. 11. 2020

9.50 – 11.00 hod. Przekład jako impuls rozwoju. Sławomir Mrożek i słowacki teatr absurdu – Mgr. Anita Račáková, PhD.

11.15 – 12.30 Warsztaty translatorskie – powieść Ziemowita Szczerka, “Siwy dym albo pięć cywilizowanych plemion” – prowadząca Mgr. Anita Račáková, PhD.

Ogłoszenie konkursu translatorskiego – Przekład fragmentu powieści Ziemowita Szczerka, “Siwy dym albo pięć cywilizowanych plemion” na język słowacki.

30. 11. 2020

10.00 – 11.20 hod. Tyrmand (nie) Zły – wykład poświęcony życiu i twórczości pisarza (rok Tyrmanda) – dr hab. Rafał Szczerbakiewicz, prof. UMCS

Scheduled ical Google outlook Iné Literatúra Verejná diskusia

Kard. Stefan Wyszyński | tajné vysviacky a

Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave a Poľský inštitút v Bratislave v spolupráci s Ústavom pamäti národa pripravuje pri príležitosti blahorečenia kard. Stefana Wyszyńského diskusiu venovanú tejto významnej osobnosti.
30 09.2021 Verejná diskusia

Európska noc literatúry 🗓

Noc literatúry organizovaná Českým centrom v spolupráci s EUNICom je obľúbené každoročné celoslovenské podujatie, na ktorom si návštevníci vypočujú úryvky prekladov súčasnej európskej literatúry do slovenčiny v podaní známych slovenských osobností.
22 09.2021 Literatúra

Národné čítanie 2021 | Gabriela Zapolska: Morálka

Podujatie Národné čítanie organizuje od roku 2012 prezident Poľskej republiky. Pre tento rok vybral prezident Poľskej republiky Andrzej Duda s manželkou Agatou Kornhauser-Duda tragikomédiu Morálka pani Dulskej Gabriely Zapolskej, poľskej spisovateľky, predstaviteľky naturalizmu a hnutia Mladé Poľsko.
17 09.2021 Literatúra