23.11.2020 Iné, Literatúra, Verejná diskusia

Stretnutie s Poľskom II.

Stretnutie s Poľskom v Banskej Bystrici predstavuje druhý ročník cyklu, ktorého cieľom je propagovať Poľsko, poľský jazyk a štúdium polonistiky v Centre poľského jazyka a kultúry na Univerzite Mateja Bela.

Tohtoročný program na Filozofickej fakulte UMB sa pre aktuálnu situáciu uskutoční online. V rámci neho sa môžete tešiť na prednášku o poľskom spisovateľovi L. Tyrmandovi a jeho tvorbe (dr hab. Rafał Szczerbakiewicz, UMCS Lublin), prednášku Preklad ako impulz. Sławomir Mrożek a slovenská absurdná dráma (Dr. Anita Račáková, UMB BB), prednášku a workshop o audiovizuálnom preklade, či na stretnutie s poľským jazykovedcom a rozhovor o jazykových problémoch v poľštine, a napokon aj na prezentáciu o zvykoch a tradíciách spojených so sviatkom sv. Andreja/Ondreja. Podrobný program podujatia nájdete na: www.ff.umb.sk/katedry/katedra-slovanskych-jazykov/polonistika/centrum-polskeho-jazyka-a-kultury

Od 24. 11. Banská Bystrica ONLINE

24. 11. 2020 

13.50 – 15.00 hod. Tłumaczenie audiowizualne na język słowacki – Mgr. Mário Kyseľ

27. 11. 2020

9.50 – 11.00 hod. Przekład jako impuls rozwoju. Sławomir Mrożek i słowacki teatr absurdu – Mgr. Anita Račáková, PhD.

11.15 – 12.30 Warsztaty translatorskie – powieść Ziemowita Szczerka, „Siwy dym albo pięć cywilizowanych plemion“ – prowadząca Mgr. Anita Račáková, PhD.

Ogłoszenie konkursu translatorskiego – Przekład fragmentu powieści Ziemowita Szczerka, „Siwy dym albo pięć cywilizowanych plemion“ na język słowacki.

30. 11. 2020

10.00 – 11.20 hod. Tyrmand (nie) Zły – wykład poświęcony życiu i twórczości pisarza (rok Tyrmanda) – dr hab. Rafał Szczerbakiewicz, prof. UMCS

Scheduled ical Google outlook Iné >Literatúra >Verejná diskusia

Poľská knižnica blízko vás | Literárne narodeniny:

Začiatkom tohto roka oslávila 60. narodeniny poľská laureátka Nobelovej ceny za literatúru Olga Tokarczuk. Je tiež spolupatrónkou roku 2022, keďže Senát Poľskej republiky vyhlásil tento rok za Rok poľských držiteliek Nobelovej ceny.
30 06.2022 Literatúra

Diskusný večer ÚPN: Útok na Reinharda Heydricha

Júnový Diskusný večer Ústavu pamäti národa bude venovaný 80. výročiu útoku na Reinharda Heydricha. Útok uskutočnili česko-slovenskí výsadkári Jozef Gabčík a Jan Kubiš, ktorí boli na túto úlohu špeciálne vycvičení v Škótsku.
23 06.2022 Verejná diskusia

Rodinný piknik: „Czy to bajka, czy nie

Rodinný piknik, ktorý pripravuje Poľská škola pri Veľvyslanectve Poľskej republiky v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave, bude tento rok venovaný Marii Konopnickej, patrónke roka 2022.
18 06.2022 Iné