23.11.2020 Iné, Literatúra, Verejná diskusia

Stretnutie s Poľskom II.

Stretnutie s Poľskom v Banskej Bystrici predstavuje druhý ročník cyklu, ktorého cieľom je propagovať Poľsko, poľský jazyk a štúdium polonistiky v Centre poľského jazyka a kultúry na Univerzite Mateja Bela.

Tohtoročný program na Filozofickej fakulte UMB sa pre aktuálnu situáciu uskutoční online. V rámci neho sa môžete tešiť na prednášku o poľskom spisovateľovi L. Tyrmandovi a jeho tvorbe (dr hab. Rafał Szczerbakiewicz, UMCS Lublin), prednášku Preklad ako impulz. Sławomir Mrożek a slovenská absurdná dráma (Dr. Anita Račáková, UMB BB), prednášku a workshop o audiovizuálnom preklade, či na stretnutie s poľským jazykovedcom a rozhovor o jazykových problémoch v poľštine, a napokon aj na prezentáciu o zvykoch a tradíciách spojených so sviatkom sv. Andreja/Ondreja. Podrobný program podujatia nájdete na: www.ff.umb.sk/katedry/katedra-slovanskych-jazykov/polonistika/centrum-polskeho-jazyka-a-kultury

Od 24. 11. Banská Bystrica ONLINE

24. 11. 2020 

13.50 – 15.00 hod. Tłumaczenie audiowizualne na język słowacki – Mgr. Mário Kyseľ

27. 11. 2020

9.50 – 11.00 hod. Przekład jako impuls rozwoju. Sławomir Mrożek i słowacki teatr absurdu – Mgr. Anita Račáková, PhD.

11.15 – 12.30 Warsztaty translatorskie – powieść Ziemowita Szczerka, “Siwy dym albo pięć cywilizowanych plemion” – prowadząca Mgr. Anita Račáková, PhD.

Ogłoszenie konkursu translatorskiego – Przekład fragmentu powieści Ziemowita Szczerka, “Siwy dym albo pięć cywilizowanych plemion” na język słowacki.

30. 11. 2020

10.00 – 11.20 hod. Tyrmand (nie) Zły – wykład poświęcony życiu i twórczości pisarza (rok Tyrmanda) – dr hab. Rafał Szczerbakiewicz, prof. UMCS

Scheduled ical Google outlook Iné Literatúra Verejná diskusia

Diskusný večer ÚPN: Poľské udalosti v roku

Tradičný cyklus diskusných večerov, ktoré organizuje Ústav pamäti národa, bude pokračovať aj roku 2021.
25 02.2021 Verejná diskusia

Vyšehrad – 30 rokov. Čo ďalej? 🗓

Pri príležitosti 30. výročia vzniku Vyšehradskej skupiny budú o úspechoch, ale aj perspektívach do budúcnosti diskutovať experti z mimovládneho sektora zaoberajúci sa spoluprácou v rámci V4.
17 02.2021 Verejná diskusia

Kultúra v krajinách V4 v období pandémie

Prinášame diskusiu o tom, aké dôsledky mala pandémia na fungovanie filmovej distribúcie a festivalov, knižného trhu a aké sú perspektívy fungovania kín, vydavateľstiev, divadiel na budúci rok, ale aj o tom, ako momentálne prebieha spolupráca so zahraničnými partnermi z krajín V4
29 12.2020 Verejná diskusia