23.11.2020 Iné, Literatúra, Verejná diskusia

Stretnutie s Poľskom II.

Stretnutie s Poľskom v Banskej Bystrici predstavuje druhý ročník cyklu, ktorého cieľom je propagovať Poľsko, poľský jazyk a štúdium polonistiky v Centre poľského jazyka a kultúry na Univerzite Mateja Bela.

Tohtoročný program na Filozofickej fakulte UMB sa pre aktuálnu situáciu uskutoční online. V rámci neho sa môžete tešiť na prednášku o poľskom spisovateľovi L. Tyrmandovi a jeho tvorbe (dr hab. Rafał Szczerbakiewicz, UMCS Lublin), prednášku Preklad ako impulz. Sławomir Mrożek a slovenská absurdná dráma (Dr. Anita Račáková, UMB BB), prednášku a workshop o audiovizuálnom preklade, či na stretnutie s poľským jazykovedcom a rozhovor o jazykových problémoch v poľštine, a napokon aj na prezentáciu o zvykoch a tradíciách spojených so sviatkom sv. Andreja/Ondreja. Podrobný program podujatia nájdete na: www.ff.umb.sk/katedry/katedra-slovanskych-jazykov/polonistika/centrum-polskeho-jazyka-a-kultury

Od 24. 11. Banská Bystrica ONLINE

24. 11. 2020 

13.50 – 15.00 hod. Tłumaczenie audiowizualne na język słowacki – Mgr. Mário Kyseľ

27. 11. 2020

9.50 – 11.00 hod. Przekład jako impuls rozwoju. Sławomir Mrożek i słowacki teatr absurdu – Mgr. Anita Račáková, PhD.

11.15 – 12.30 Warsztaty translatorskie – powieść Ziemowita Szczerka, “Siwy dym albo pięć cywilizowanych plemion” – prowadząca Mgr. Anita Račáková, PhD.

Ogłoszenie konkursu translatorskiego – Przekład fragmentu powieści Ziemowita Szczerka, “Siwy dym albo pięć cywilizowanych plemion” na język słowacki.

30. 11. 2020

10.00 – 11.20 hod. Tyrmand (nie) Zły – wykład poświęcony życiu i twórczości pisarza (rok Tyrmanda) – dr hab. Rafał Szczerbakiewicz, prof. UMCS

Scheduled ical Google outlook Iné Literatúra Verejná diskusia

PRESUNUTÉ! Zoznámme sa, prosím: Marek Berky, Juraj

V novembri pokračuje online formou cyklus stretnutí Poľského klubu Zoznámme sa, prosím, v rámci ktorého sa predstavia prostredníctvom rozhovorov a krátkych vystúpení osobnosti zo sveta poľskej menšiny, ako aj Slováci poľského pôvodu.
18 11.2020 Verejná diskusia

Festival slobody 2020 🗓

Festival slobody je multižánrový medzinárodný festival Ústavu pamäti národa, ktorý pripomína a analyzuje obdobie neslobody na Slovensku. Pre aktuálnu pandemickú situáciu sa tento ročník uskutoční online.
10 11.2020 14 11.2020 Verejná diskusia