5.11.2020 - 30.11.2020 Výstavy

Večnosť a chvíľa

Výstava Večnosť a chvíľa. 1918 – 1939: Architektúra ako nástroj budovania poľskej národnej identity prezentuje poľskú architektúru z obdobia nezávislého Poľska.

Ide o obdobie, keď od roku 1918 Poľsko znovuzískalo nezávislosť a práve architektúru možno považovať za nástroj budovania poľskej národnej identity. Názov expozície je inšpirovaný príhovorom slávneho poľského architekta a význačného bádateľa poľskej architektúry Lecha Niemojewského.

Bratislava, Neformálna galéria Poľského inštitútu, Klobučnícka ul.

from to
Scheduled ical Google outlook Výstavy

Mesiac fotografie 2020: Tri dekády 🗓

Súčasťou Mesiaca fotografie bude aj výstava Inštitútu tvorivej fotografie FPF Sliezskej univerzity v Opave, ktorá sumarizuje roky od založenia Inštitútu v roku 1990 až po súčasnosť, teda do roku 2020.
09 11.2020 11 12.2020 Výstavy

Mesiac fotografie 2020 | Arkadiusz Gola: Čiernobiela

Arkadiusz Gola (Inštitút tvorivej fotografie Sliezskej univerzity v Opave) je neoddeliteľne spojený so svojím rodným Horným Sliezskom, teda regiónom, v ktorom sa celé stáročia prelínali poľské, české, nemecké a rakúske vplyvy.
09 11.2020 11 12.2020 Výstavy

OFF Bratislava 🗓

Festival OFF Bratislava prebieha súčasne s Mesiacom fotografie a dopĺňa jeho program o platformu pre svieže talenty fotografickej scény.
06 11.2020 20 11.2020 Výstavy