18.11.2020 Aktuality

Plagátová súťaž venovaná 30. výročiu vzniku Vyšehradskej skupiny (V4) už pozná víťazov!

Súťaž, ktorú pripravilo Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky a Spolok tvorcov úžitkovej grafiky, bola adresovaná občanom štátov Vyšehradskej štvorky: Slovenska, Poľska, Česka a Maďarska. Súťažnou úlohou bolo vytvoriť plagát venovaný 30. výročiu vzniku V4.

Do súťaže bolo zaslaných 374 prihlášok (vyše 700 plagátov). Návrhy posudzovala medzinárodná porota – experti z oblasti úžitkovej grafiky a predstavitelia organizátorov: Joanna Górska (Poľsko) – predsedníčka komisie, Peter Bankov (Česko), Marcel Benčík (Slovensko), Anna Korolovszky (Maďarsko), Jacek Gajewski – riaditeľ Poľského inštitútu v Bratislave, Joanna Urbańska – riaditeľka Poľského inštitútu v Budapešti, Maciej Ruczaj – riaditeľ Poľského inštitútu v Prahe a Monika Szmigiel-Turlej – zástupkyňa riaditeľa Odboru verejnej a kultúrnej diplomacie MZV PR.

Porota sa rozhodla udeliť 3 ceny a 9 odmien.

 • 1. CENA: Łukasz Zwolan (Poľsko)
 • 2. CENA: Bruno Szenk (Poľsko)
 • 3. CENA: István Szathmáry (Maďarsko)

ODMENY:

 • Veronika Barrera (Slovensko)
 • Peter Chmela (Slovensko)
 • Ildikó Dósa (Maďarsko)
 • Peter Eliáš (Slovensko)
 • Katarzyna Kogutiuk (Poľsko)
 • Zuzanna Kwapińska (Poľsko)
 • Marek Maciejczyk (Poľsko)
 • Vít Ondroušek (Česko)
 • Patrycja Piechocka (Poľsko)

Laureátom gratulujeme a srdečne ďakujeme za všetky zaslané práce! Víťazné a odmenené práce budú publikované v kalendári na rok 2021, ktorý bude distribuovať Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky. Naplánované sú aj výstavy víťazných prác.

Partneri: Medzinárodné bienále plagátu vo Varšave, Slovenské centrum dizajnu, Czech Design

Scheduled ical Google outlook Aktuality

30. výročie vyšehradskej spolupráce 🗓

Pred tridsiatimi rokmi – 15. februára 1991 – prezidenti Poľska a Československa, a premiér Maďarska podpísali na hrade vo Vyšehrade v Maďarsku Deklaráciu o spolupráci medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou, Poľskou republikou a Maďarskou republikou na ceste európskej integrácie.
15 02.2021 Aktuality

Výsledky výtvarnej súťaže pre deti a mládež

Pri príležitosti poľského predsedníctva vo Vyšehradskej štvorke a zároveň 30. výročia od nadviazania vyšehradskej spolupráce, ktoré pripadá na budúci rok, Poľský inštitút v Bratislave vyhlásil v októbri tohto roka výtvarnú súťaž pre deti a mládež od 6 do 18 rokov s tematikou V4.
18 12.2020 Aktuality