19.12.2020 Hudba

Spojení étosom hudby

Pri príležitosti poľského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine pozývame na koncert mladých a talentovaných klaviristov – Poliaka Michała Dziewiora a Slováka Samuela Beznáka, ktorí predstavia skladby skladateľov zo štyroch krajín V4.

Pri príležitosti poľského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine pozývame na koncert mladých a talentovaných klaviristov – Poliaka Michała Dziewiora a Slováka Samuela Beznáka, ktorí predstavia skladby skladateľov zo štyroch krajín V4. Sprievodné slovo ku koncertu prednesie PhDr. Ľudmila Michalková, PhD z Katedry teórie hudby HTF VŠMU. V programe koncertu zaznejú skladby I. J. Paderewského, K. Szymanowského, F. Chopina, F. Liszta, B. Smetanu, E. Iršai, Š. Németha- Šamorínskeho, E. Suchoňa či B. Martinů. Koncert bude zverejnený na našej facebookovej a internetovej stránke.

19. 12. / 19:00, ONLINE

https://www.facebook.com/PolskyInstitutBratislava/posts/3813366295361484

Michał Dziewior

Michał Dziewior

Absolvoval s vyznamenaním magisterské štúdium Hudobnej akadémie Karola Szymanowského v Katoviciach v klavírnej triede prof. Wojciecha Świtału, a postgraduálne štúdium na Universität für Musik und Darstellende Kunst vo Viedni pod vedením prof. Jana Jiracka von Arnim.

Zúčastnil sa na master classoch pod vedením vynikajúcich klaviristov ako Daniil Trifonov, Kevin Kenner, Tobias Koch, Nikolai Demidenko, Krzysztof Jabłoński, Anna Malikova, Andrzej Jasiński či Józef Stompel.

Je laureátom mnohých súťažných ocenení vrátane Ceny mladých kritikov na 1. Medzinárodnej súťaži poľskej hudby S. Moniuszka v Rzeszówe (2019), 1. ceny na 2. Medzinárodnej súťaži „Livorno Piano Competition – Young“ v Taliansku (2018), 3. ceny na 4. Medzinárodnej klavírnej súťaži „Halina Czerny-Stefańska In memoriam“ v Poznani (2017), 4. Ceny na Poľskej klavírnej súťaži F. Chopina v Katoviciach (2016), titulu Laureáta estrády mladých 49. Festivalu poľskej klaviristiky v Słupsku (2015). V roku 2018 získal Štipendium ministra kultúry a národného dedičstva.

Vystupoval s recitálmi napr. v Ehrbar Saal vo Viedni, v Kráľovských kúpeľoch i Múzeu Fryderyka Chopina vo Varšave, v koncertnej sieni NOSPR v Katoviciach či v Rodnom dome Fryderyka Chopina v Żelazowej Woli. Koncertoval s mnohými orchestrami, napr. s Národným symfonickým orchestrom Poľského rádia v Katoviciach, Sliezskou filharmóniou, Podkarpatskou filharmóniou či Świętokrzyskou filharmóniou. V roku 2015 vystúpil v Berlínskej filharmónii v sprievode Das Sinfonieorchester Berlin, pričom inauguroval koncertnú sezónu tohto orchestra.

Samuel Beznák

Samuel Beznák

(1993) sa narodil v Dubnici nad Váhom. V priebehu prvého bakalárskeho roka na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave zložil prijímacie skúšky a následne od druhého ročníka začal so súbežným štúdiom klavíra v koncertnom zameraní na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v klavírnej triede prof. Daniela Buranovského. Bakalársky recitál uviedol diela Rameaua, Mozarta, Chopina a Rachmaninova (2016), diplomový recitál zaznamenaný RTVS uviedol diela Schumanna, Schönberga, Schuberta a Rachmaninova (2018).

V súčasnosti je študentom posledného ročníka doktorandského štúdia v odbore Teoretická fyzika a matematická fyzika, a zároveň 2. ročníka doktorandského štúdia s témou zameranou na interpretačné špecifiká klavírnych diel hudobnej moderny ako aj na filozofické, estetické a psychologické východiská epochy. Sólovo uviedol koncert minimalistickej hudby v rámci projektu (Malá) nočná hudba (2015), reprezentoval školu na medzinárodnom výmennom koncerte v Grazi (2017) a odohral Scriabinov klavírny koncert so Štátnou filharmóniou Košice pod vedením O. Olosa (2017).

V rámci klavírneho dua participoval na úspešných projektoch Katedry klávesových nástrojov: Four Hands for Rachmaninov (2016), Pour les Pianos (2017). V rámci klavírneho tria reprezentoval VŠMU na medzinárodnom hudobnom festivale v Bergene, kde spoločne uviedli diela nórskych skladateľov (2018). Okrem škôl sa venuje komornej kapele DuaVente prezentujúc vlastné úpravy prevažne originálne akordeónových skladieb.

PhDr. Ľudmila Michalková, PhD.

PhDr. Ľudmila Michalková, PhD.

Vyštudovala hudobnú vedu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po ukončení doktorandského štúdia získala na Umenovednom ústave SAV akademický titul PhDr. a vedeckú hodnosť PhD. Pôsobila ako vedecká pracovníčka na Umenovednom (od roku 1992 na Hudobnom) ústave SAV. Vo funkcii vedeckej tajomníčky podpredsedu SAV sa podieľala na príprave a organizácii viacerých medzinárodných vedeckých sympózií. Absolvovala študijné pobyty na Hochschule für Musik v Mníchove a Paul Sacher Stiftung v Bazileji. Ako autorka a moderátorka niekoľko rokov pravidelne spolupracovala s Experimentálnym štúdiom Československého rozhlasu a s Československou televíziou (napr. na tvorbe cyklu Televízny hudobný slovník, Spoznávame slovenskú hudbu, na cykle verejných nahrávok koncertov Koncertné pódium i viacerých samostatných dokumentov). Od roku 2000 pedagogicky pôsobí na Katedre teórie hudby HTF VŠMU v Bratislave. Jej profilovými predmetmi sú dejiny hudby 18. a 19. storočia a tiež estetika a dejiny estetiky hudby. Špecializuje sa na výskum dejín hudby na Slovensku 18. – 20. storočia nazerané v kontexte dejín európskej hudby a na výskum evanjelickej cirkevnej piesne a liturgie v prameňoch slovenskej proveniencie. K problematike publikovala desiatky odborných štúdií a článkov. Participovala na spolupráci HTF s viedenskou Akademie für Musik und darstellende Kunst. Pri príprave a realizácii viacerých vedecko-popularizačných projektov spolupracovala s Poľským inštitútom v Bratislave, Hudobným múzeom SNM v Bratislave i Vlastivedným múzeom v Trnave.    

Scheduled ical Google outlook Hudba

Koncert Leny Piękniewskej 🗓

Pred 2. svetovou vojnou predstavovalo židovské obyvateľstvo jednu tretinu obyvateľov Varšavy, teda takmer 370 tisíc osôb. Po vypuknutí vojny však nemecký okupant začal postupne obmedzovať ich základné práva a už na jeseň 1939 začal tvoriť židovské getá.
19 04.2021 Hudba

Večer Wieczorkovcov na 25. výročie Monitora Polonijného

Spoločensko-kultúrny mesačník Poliakov žijúcich na Slovensku Monitor Polonijny oslavuje 25. výročie svojho založenia.
20 03.2021 Hudba

Mojše Band: …piesne z lágru… 🗓

Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu a 76. výročie vyslobodenia nemeckého nacistického koncentračného a vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau si pripomenieme aj koncertom v podaní kapely Mojše band, ktorá predstaví okrem iného piesne podľa originálnych manuskriptov väzňov tábora Auschwiz-Birkenau či tradičné jidiš piesne v aranžmáne Michala Paľka.
27 01.2021 Hudba