18.12.2020 Aktuality

Výsledky výtvarnej súťaže pre deti a mládež Vyšehradská štvorka – V4: Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Česko

Pri príležitosti poľského predsedníctva vo Vyšehradskej štvorke a zároveň 30. výročia od nadviazania vyšehradskej spolupráce, ktoré pripadá na budúci rok, Poľský inštitút v Bratislave vyhlásil v októbri tohto roka výtvarnú súťaž pre deti a mládež od 6 do 18 rokov s tematikou V4.

Súťaž sa skončila 11. decembra 2020, pričom súťažiaci sa prihlásili do súťaže so 108 prácami. Porota (v zložení: Monika Olech, zástupkyňa riaditeľa PIB, predsedníčka poroty, Joanna Kożuch, animovaná tvorba VŠMU, Beata Westrych Zázrivcová, bábková tvorba, Bratislavské bábkové divadlo, Svetozár Košický, ilustrátor, Marta Miara, grafička PIB), ktorá zasadala v Poľskom inštitúte v Bratislave 16. decembra 2020, vyzdvihla vysokú úroveň a tvorivú invenciu autorov, pričom o výbere niektorých miest sa viedli dlhé diskusie.

Súťažiaci mohli zasielať práce, ktoré reflektovali 3 tematické kategórie (Vyšehradská štvorka: najkrajšie miesta V4, Vyšehradská štvorka: známe osobnosti vyšehradských krajín, Zelená Vyšehradská štvorka: naša ekologická bezpečnosť)

Súťaž bola rozdelená do 3 vekových kategórií, tu prinášame zoznam laureátov a cien, ktoré si zo súťaže odnášajú.

I. deti od 6 do 10 rokov (63 prác)

 1. miesto: Milina Kelecsényiová, 8 rokov
  tablet Samsung Galaxy Tab A, kniha poľského autora v slovenskom preklade, tričko Nadwyraz
 2. miesto: Matúš Pašš, 8 rokov
  grafický tablet Platinet, kniha poľského autora v slovenskom preklade, tričko Nadwyraz, termohrnček
 3. miesto: Júlia Tarajčáková, 9 rokov
  kniha poľského autora v slovenskom preklade, tričko Nadwyraz, termohrnček
 • Čestné ocenenie: Eliška Paššová, 7 rokov
  kniha poľského autora v slovenskom preklade, tričko Nadwyraz
 • Čestné ocenenie: Ela Fazekašová, 8 rokov
  kniha poľského autora v slovenskom preklade, taška Nadwyraz
 • Čestné ocenenie: Ella Stredová, 9 rokov
  kniha poľského autora v slovenskom preklade, taška Nadwyraz

II. deti / mládež od 11 do 14 rokov (23 prác)

 1. miesto: Klára Pospíšilová, 13 rokov
  tablet Samsung Galaxy Tab A, bezdrôtové slúchadlá Philips, tričko Nadwyraz
 2. miesto: Michal Gubien, 14 rokov
  čítačka PocektBook, e-book poľského autora v slovenskom preklade, bezdrôtové slúchadlá Philips, tričko Nadwyraz
 3. miesto: Paulina Čadeková, 11 rokov
  grafický tablet Platinet, kniha poľského autora v slovenskom preklade, tričko Nadwyraz
 • Čestné ocenenie: Taňa Deáková, 13 rokov
  kniha poľského autora v slovenskom preklade, tričko Nadwyraz
 • Čestné ocenenie: Tereza Repová, 13 rokov
  kniha poľského autora v slovenskom preklade, tričko Nadwyraz

III. mládež od 15 od 18 rokov (22 prác)

 1. miesto: Jakub Berkula, 15 rokov
  tablet Samsung Galaxy Tab A, bezdrôtové slúchadlá Philips, tričko Nadwyraz
 2. miesto: Vivien Račková, 15 rokov
  čítačka PocektBook, e-book poľského autora v slovenskom preklade, bezdrôtové slúchadlá Philips, tričko Nadwyraz
 3. miesto: Miriama Kočaková, 15 rokov
  kniha poľského autora v slovenskom preklade, smartwatch NiceBoy, tričko Nadwyraz
 • Čestné ocenenie: Ema Sršňová, 16 rokov
  kniha poľského autora v slovenskom preklade, taška Nadwyraz
 • Čestné ocenenie: Daniel Deák, 15 rokov
  kniha poľského autora v slovenskom preklade, taška Nadwyraz
 • Špeciálna cena predsedu komisie: Terézia Kováčová, 15 rokov
  bezdrôtové slúchadlá Philips, kniha poľského autora v slovenskom preklade, taška Nadwyraz, termohrnček

Informácia o odovzdaní cien laureátom bude zverejnená po zmiernení protiepidemických opatrení v januári.

Keďže teraz prezentujeme skeny víťazných prác, o ich fyzickej umeleckej hodnote sa budete môcť presvedčiť vo februári 2021 v Neformálnej galérii Poľského inštitútu v Bratislave (okná od Klobučníckej ul.), kedy sa uskutoční výstava všetkých prác.

I. 1. miesto: Milina Kelecsényiová, 8 rokov
I. 2. miesto: Matúš Pašš, 8 rokov
I. 3. miesto: Júlia Tarojéaková, 9 rokov
I. Čestné ocenenie: Ela Fazekašová, 8 rokov
I. Čestné ocenenie: Eliška Paššová, 7 rokov
I. Čestné ocenenie: Ella Stredová, 9 rokov
II. 1. miesto: Klára Pospíšilová, 13 rokov
II. 2. miesto: Michal Gubien, 14 rokov
II. 3. miesto: Paulina Čadeková, 11 rokov
II. Čestné ocenenie: Taňa Deáková, 13 rokov
II. Čestné ocenenie: Tereza Repová, 13 rokov
III. 1. miesto: Jakub Berkula, 15 rokov
III. 2. miesto: Vivien Račková, 15 rokov
III. 3. miesto: Miriama Kočaková, 15 rokov
III. Čestné ocenenie: Daniel Deák, 15 rokov
III. Čestné ocenenie: Ema Sršňová, 16 rokov
Špeciálna cena predsedu komisie: Terézia Kováčová, 15 rokov
Scheduled ical Google outlook Aktuality

„Stuha nádeje“ v Bratislave 🗓

V sobotu 16. septembra 2023 navštívila Bratislavu delegácia členov Sliezskej pobočky Zväzu poľských výtvarníkov (ZPAT), aby si prezrela aktuálnu výstavu „Papier – vlákno – tkanina“.
20 09.2023 Aktuality

Program Poľského inštitútu v Bratislave | SEPTEMBER

Prečítajte si alebo stiahnite program Poľského inštitútu v Bratislave na september 2023.
30 08.2023 Aktuality

Festival poľských celovečerných filmov v Gdyni 2023

Festival poľských celovečerných filmov je jedným z najväčších filmových podujatí v Poľsku a jediným, ktoré propaguje poľskú kinematografiu v takom veľkom rozsahu.
29 08.2023 Aktuality