15.02.2021 Aktuality

30. výročie vyšehradskej spolupráce

Pred tridsiatimi rokmi – 15. februára 1991 – prezidenti Poľska a Československa, a premiér Maďarska podpísali na hrade vo Vyšehrade v Maďarsku Deklaráciu o spolupráci medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou, Poľskou republikou a Maďarskou republikou na ceste európskej integrácie.

Deklarácia vytvorila politický rámec pre širokú poľsko-československo-maďarskú spoluprácu a zbližovanie sa spoločenstiev našich troch, a následne štyroch štátov. Pôvodným cieľom spolupráce bola snaha o plné prinavrátenie štátnej nezávislosti, demokracie a slobody, snaha o likvidáciu prejavov totalitného systému, budovanie parlamentnej demokracie, rešpektovanie ľudských práv a  základných slobôd človeka, vytvorenie trhového hospodárstva, zapojenie sa v plnej miere do európskeho politického a ekonomického systému a systému bezpečnosti a zákonodarstva. Symbolickým zavŕšením tejto prvej etapy, ktorá pre vyšehradskú spoluprácu priniesla nové možnosti, bol vstup našich štátov do NATO, a následne do Európskej únie. Dnes štáty Vyšehradskej skupiny naďalej spája okrem priateľstva a dobrej susedskej spolupráce aj uvedomenie si podobných spoločenských a ekonomických výziev, pochopenie hodnoty vyplývajúcej z regionálnej solidarity, a tiež vôľa realizovať spoločné ciele v európskej a zahraničnej politike.

Z perspektívy 30 rokov sa Vyšehradská skupina stala nielen jedným zo symbolov novej, zjednotenej Európy a úspešnej politickej a ekonomickej transformácie nášho regiónu, ale tiež príkladom efektívneho formátu regionálnej spolupráce v rámci Európskej únie, ktorý sa zúčastňuje na spoluvytváraní jej politík a posilňuje jej hospodársku konkurencieschopnosť.

V4 nie je však len o politickej spolupráci. Jednou z emblematických inštitúcií našej spolupráce je Medzinárodný vyšehradský fond fungujúci od roku 2000, ktorý doteraz vyplatil takmer 2400 štipendií a podporil realizáciu takmer 6 tisíc projektov mimovládnych organizácií, samospráv, vedcov a umelcov – najmä v našich 4 štátoch, ale aj v krajinách Východného partnerstva a Západného Balkánu. Tešíme sa, že takéto významné jubileum Vyšehradskej skupiny pripadlo počas poľského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine, ktoré trvá od júla 2020 do júna 2021.

Scheduled ical Google outlook Aktuality

„Stuha nádeje“ v Bratislave 🗓

V sobotu 16. septembra 2023 navštívila Bratislavu delegácia členov Sliezskej pobočky Zväzu poľských výtvarníkov (ZPAT), aby si prezrela aktuálnu výstavu „Papier – vlákno – tkanina“.
20 09.2023 Aktuality

Program Poľského inštitútu v Bratislave | SEPTEMBER

Prečítajte si alebo stiahnite program Poľského inštitútu v Bratislave na september 2023.
30 08.2023 Aktuality

Festival poľských celovečerných filmov v Gdyni 2023

Festival poľských celovečerných filmov je jedným z najväčších filmových podujatí v Poľsku a jediným, ktoré propaguje poľskú kinematografiu v takom veľkom rozsahu.
29 08.2023 Aktuality