23.03.2021 Film, Výstavy

Národný pamätný deň Poliakov zachraňujúcich Židov počas nemeckej okupácie

VÝSTAVA: Poliaci zachraňujúci Židov v čase 2. svetovej vojny

23. 3. – 14. 4. Bratislava, Neformálna galéria Poľského inštitútu, Klobučnícka ul.

Pri príležitosti Národného pamätného dňa Poliakov zachraňujúcich Židov počas nemeckej okupácie sprístupníme v našej Neformálnej galérii od Klobučníckej ulice výstavu Poliaci zachraňujúci Židov počas 2. svetovej vojny, ktorú pripravilo Oddelenie vzdelávania Inštitútu národnej pamäti v Rzeszówe. Panelová expozícia približuje individuálnu, ale aj organizovanú pomoc, pomoc duchovenstva, ale aj represie, ktoré Poliakov za poskytnutie pomoci čakali.


FILM: Paraguajské pasy

24. 3. / 20:20 ONLINE

Dokumentárny film Paraguajské pasy  (53 min., autorská produkcia Inštitútu národnej pamäti) podáva úžasný a doposiaľ málo známy príbeh o akcii poľských diplomatov vo Švajčiarsku pod vedením poslanca Aleksandra Ładośa. Práve oni počas vojny zachraňovali Židov v Poľsku okupovanom Nemeckom, keď im vystavovali pasy vybraných štátov Latinskej Ameriky. Bolo to možné aj vďaka spolupráci latinskoamerických diplomatov. Dokumentárny film tak drží divákov v napätí rovnako ako tie najlepšie fabulárne snímky. Film so slovenskými titulkami bude na Slovensku sprístupnený v rámci cyklu Kino doma, vďaka ktorému si ho môžete pozrieť z pohodlia svojho domova.

https://kino-doma.sk/

Scheduled ical Google outlook Film Výstavy

Republika mnohých národov 🗓

Od konca 14. storočia až do konca 18. storočia existovala na území dnešného Poľska, Litvy, Ukrajiny a Bieloruska unikátna republika, ktorá bola kedysi najväčším európskym štátom a ktorá namiesto ozbrojenej expanzie vznikla mierovým spojením Poľského kráľovstva a Litovského veľkokniežatstva.
22 04.2024 Výstavy

Ryszard Horowitz: Fotokompozície 🗓

Ryszard Horowitz je priekopníkom využívania počítača vo fotografii. Meno tohto poľského fotografa nemôže obísť žiadna z encyklopédií svetovej fotografie.
17 04.2024 05 05.2024 Výstavy

SAPERE AUDE / Odvážiť sa vedieť /

Výstava Sapere Aude predstaví diela 24 umelcov pracujúcich s médiom maľby, kresby a digitálnej maľby.
17 04.2024 30 06.2024 Výstavy