18.03.2021 Literatúra

Poľská knižnica blízko vás: Krzysztof Kamil Baczyński

V rámci cyklu Poľská knižnica blízko vás uvedieme minisériu Literárne narodeniny, počas ktorej postupne predstavíme vynikajúcich poľských spisovateľov 19. a 20. storočia Krzysztofa Kamila Baczyńského, Cypriana Kamila Norwida, Stanisława Lema a Tadeusza Różewicza pri príležitosti okrúhleho výročia ich narodenia.

V prvom dieli Dr. Magda Zakrzewska-Verdugo z Filozofickej fakulty UK v Bratislave predstaví osobnosť a tvorbu Krzysztofa Kamila Baczyńského, básnika generácie Kolumbov, ktorý ako vojak Armie Krajowej zahynul 4. augusta 1944 na štvrtý deň Varšavského povstania. Napriek mladému veku bol básnik považovaný za najlepšieho poľského tvorcu obdobia okupácie. Jeho tvorba v najplnšej miere totiž vyjadrovala vlastnosti „generácie Kolumbov“, pokolenia básnikov a spisovateľov, ktorí debutovali v čase vojny a okupácie. Poéziu Krzysztofa Kamila Baczyńského preložil do slovenčiny Juraj Andričík, pričom bola vydaná v zbierke Biela mágia (1978).

18. 3. / 18:00 ONLINE

https://www.facebook.com/PolskyInstitutBratislava/videos/510696456613142

Scheduled ical Google outlook Literatúra

Poľská knižnica blízko vás: Cyprian Kamil Norwid

V rámci cyklu Poľská knižnica blízko vás sme v marci uviedli minisériu Literárne narodeniny, počas ktorej postupne predstavujeme vynikajúcich poľských spisovateľov 19. a 20. storočia: Krzysztofa Kamila Baczyńského, Cypriana Kamila Norwida, Stanisława Lema a Tadeusza Różewicza pri príležitosti okrúhleho výročia ich narodenia.
22 04.2021 Literatúra

Poľská knižnica blízko vás: Tipy na knižné

Nenechajte si ujsť ďalšie pokračovanie nášho cyklu Poľská knižnica blízko vás, ktorý sa v decembri uskutoční v online podobe.
11 12.2020 Literatúra

Stretnutie s Poľskom II. 🗓

Stretnutie s Poľskom v Banskej Bystrici predstavuje druhý ročník cyklu, ktorého cieľom je propagovať Poľsko, poľský jazyk a štúdium polonistiky v Centre poľského jazyka a kultúry na Univerzite Mateja Bela.
23 11.2020 Iné, Literatúra, Verejná diskusia