19.04.2021 - 23.04.2021 Iné

Bližšie Poľska

Bližšie Poľska v Banskej Bystrici je pokračovaním cyklu, ktorého cieľom je propagovať Poľsko, poľský jazyk a štúdium polonistiky na Katedre slovanských jazykov Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Aj tohtoročný program sa pre aktuálnu situáciu uskutoční online, no tentoraz bude venovaný tvorbe a osobe Stanisława Lema, autora fantasy literatúry, keďže tento rok si pripomíname 100. výročie jeho narodenia. V rámci programu sa môžete tešiť na prednášku „Stanisław Lem – Obcy, Swoi, Zagłada. Realność fantastyki“, ktorú povedie dr hab. Rafał Szczerbakiewicz (UMCS Lublin), prednášku o neologizmoch v tvorbe S. Lema dr hab. Doroty Filar (UMCS, Lublin), ako aj workshopy o tom, ako si má prekladateľ poradiť s neologizmami (Dr. Anita Račáková, UMB) či o audiovizuálnom preklade adaptácií fantasticko-vedeckej prózy. Podrobný program podujatia nájdete na: https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-slovanskych-jazykov/oznamy-katedry/blizej-polski-2.html

19. – 23. 4. Banská Bystrica, ONLINE

Prednášky

  • 20. 4. / 10:40 / Stanisław Lem – Obcy, Swoi, Zagłada. Realność fantastyki – dr hab. Rafał Szczerbakiewicz, prof. UMCS
  • 22. 4. / 11:25 / Światy za słowami: neologizmy w twórczości Stanisława Lema – dr hab. Dorota Filar, prof. UMCS

Workshopy

  • 21. 4. / 10:15 / Ako prekladať filmové adaptácie vedecko-fantastickej prózy? (na základe filmu PRZEKŁADANIEC, réžia: Andrzej Wajda, scenár: Stanisław Lem) – Mgr. Mário Kyseľ, FF PU
  • 27. 4. / 10:40 / Neologizmy a iné prekladateľské oriešky (preklad úryvkov z diel Stanisława Lema) – Mgr. Anita Račáková, PhD., KSJ FF UMB

Všetci záujemcovia o prednášky a workshopy môžu napísať Dr. Bożene Kotułovej (e-mail: bkotula@umb.sk). Pozvánku Vám doručíme na Vašu e-mailovú adresu pred prednáškami a workshopmi.

from to
Scheduled ical Google outlook Iné

Rodinný piknik: „Czy to bajka, czy nie

Rodinný piknik, ktorý pripravuje Poľská škola pri Veľvyslanectve Poľskej republiky v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave, bude tento rok venovaný Marii Konopnickej, patrónke roka 2022.
18 06.2022 Iné

Poland Roadshow 2022 🗓

Predstavitelia Poľskej organizácie cestovného ruchu spolu so zástupcami regionálnych organizácií cestovného ruchu z Malopoľska, Horného Sliezska, Dolného Sliezska, Veľkopoľska, Pomoranska a Svätokrížskeho regiónu pricestujú na roadshow po Prahe a Viedni do Bratislavy.
08 06.2022 Iné

Bližšie Poľska III. 🗓

Bližšie Poľska v Banskej Bystrici je pokračovaním cyklu, ktorého cieľom je propagovať Poľsko, poľský jazyk a štúdium polonistiky na Katedre slovanských jazykov Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
17 05.2022 19 05.2022 Iné, Literatúra, Verejná diskusia