19.04.2021 - 23.04.2021 Iné

Bližšie Poľska

Bližšie Poľska v Banskej Bystrici je pokračovaním cyklu, ktorého cieľom je propagovať Poľsko, poľský jazyk a štúdium polonistiky na Katedre slovanských jazykov Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Aj tohtoročný program sa pre aktuálnu situáciu uskutoční online, no tentoraz bude venovaný tvorbe a osobe Stanisława Lema, autora fantasy literatúry, keďže tento rok si pripomíname 100. výročie jeho narodenia. V rámci programu sa môžete tešiť na prednášku „Stanisław Lem – Obcy, Swoi, Zagłada. Realność fantastyki“, ktorú povedie dr hab. Rafał Szczerbakiewicz (UMCS Lublin), prednášku o neologizmoch v tvorbe S. Lema dr hab. Doroty Filar (UMCS, Lublin), ako aj workshopy o tom, ako si má prekladateľ poradiť s neologizmami (Dr. Anita Račáková, UMB) či o audiovizuálnom preklade adaptácií fantasticko-vedeckej prózy. Podrobný program podujatia nájdete na: https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-slovanskych-jazykov/oznamy-katedry/blizej-polski-2.html

19. – 23. 4. Banská Bystrica, ONLINE

Prednášky

  • 20. 4. / 10:40 / Stanisław Lem – Obcy, Swoi, Zagłada. Realność fantastyki – dr hab. Rafał Szczerbakiewicz, prof. UMCS
  • 22. 4. / 11:25 / Światy za słowami: neologizmy w twórczości Stanisława Lema – dr hab. Dorota Filar, prof. UMCS

Workshopy

  • 21. 4. / 10:15 / Ako prekladať filmové adaptácie vedecko-fantastickej prózy? (na základe filmu PRZEKŁADANIEC, réžia: Andrzej Wajda, scenár: Stanisław Lem) – Mgr. Mário Kyseľ, FF PU
  • 27. 4. / 10:40 / Neologizmy a iné prekladateľské oriešky (preklad úryvkov z diel Stanisława Lema) – Mgr. Anita Račáková, PhD., KSJ FF UMB

Všetci záujemcovia o prednášky a workshopy môžu napísať Dr. Bożene Kotułovej (e-mail: bkotula@umb.sk). Pozvánku Vám doručíme na Vašu e-mailovú adresu pred prednáškami a workshopmi.

from to
Scheduled ical Google outlook Iné

Deň Európy 🗓

Deň Európy spoluorganizovaný Zastúpením Európskej komisie na Slovensku, Európskym parlamentom – Kanceláriou na Slovensku a bratislavským zoskupením zahraničných kultúrnych a diplomatických inštitúcií EUNIC je oslavou založenia Európskej únie.
09 05.2023 Iné

Umenie a umelci v meste okolo roku 1800 🗓

Katedra dejín výtvarného umenia FiF UK pozýva na medzinárodné vedecké kolokvium Umenie a umelci v meste okolo roku 1800 za účasti poľských vedcov a pedagógov z Varšavskej univerzity:
03 11.2022 04 11.2022 Iné

7. Poľské dni: Cześć, Prešov! 🗓

Poľské dni už po siedmykrát prichádzajú do Prešova. Ich cieľom je už tradične venovať pozornosť poľskej kultúre, umeniu, hudbe, filmu či cestovnému ruchu. Srdečne pozývame do Prešova, program je naozaj bohatý!
03 10.2022 27 10.2022 Film, Hudba, Iné, Literatúra, Verejná diskusia, Výstavy