22.04.2021 Literatúra

Poľská knižnica blízko vás: Cyprian Kamil Norwid | Literárne narodeniny, 2. časť

V rámci cyklu Poľská knižnica blízko vás sme v marci uviedli minisériu Literárne narodeniny, počas ktorej postupne predstavujeme vynikajúcich poľských spisovateľov 19. a 20. storočia: Krzysztofa Kamila Baczyńského, Cypriana Kamila Norwida, Stanisława Lema a Tadeusza Różewicza pri príležitosti okrúhleho výročia ich narodenia.

V druhej časti Dr. Magda Zakrzewska-Verdugo z Filozofickej fakulty UK v Bratislave predstaví osobnosť a tvorbu Kamila Cypriana Norwida, poľského karikaturistu, grafika, no najmä autora literárnych diel patriacich do epistolografie, publicistiky, a samozrejme poézie, keďže tento rok si pripomenieme 200. výročie jeho narodenia. Úryvky z diela K. C. Norwida prečítajú študenti stredoeurópskych štúdií na FiF UK v Bratislave.

22. 4. / 18:00 ONLINE

facebook.com/PolskyInstitutBratislava

Scheduled ical Google outlook Literatúra

Poľská knižnica blízko vás: Krzysztof Kamil Baczyński

V rámci cyklu Poľská knižnica blízko vás uvedieme minisériu Literárne narodeniny, počas ktorej postupne predstavíme vynikajúcich poľských spisovateľov 19. a 20. storočia Krzysztofa Kamila Baczyńského, Cypriana Kamila Norwida, Stanisława Lema a Tadeusza Różewicza pri príležitosti okrúhleho výročia ich narodenia.
18 03.2021 Literatúra

Poľská knižnica blízko vás: Tipy na knižné

Nenechajte si ujsť ďalšie pokračovanie nášho cyklu Poľská knižnica blízko vás, ktorý sa v decembri uskutoční v online podobe.
11 12.2020 Literatúra

Stretnutie s Poľskom II. 🗓

Stretnutie s Poľskom v Banskej Bystrici predstavuje druhý ročník cyklu, ktorého cieľom je propagovať Poľsko, poľský jazyk a štúdium polonistiky v Centre poľského jazyka a kultúry na Univerzite Mateja Bela.
23 11.2020 Iné, Literatúra, Verejná diskusia