2.05.2021 Aktuality

Oslavy Dňa poľských diaspór a Poliakov žijúcich v zahraničí a Dňa Vlajky Poľskej republiky

Sviatok poľských diaspór a Poliakov žijúcich v zahraničí bol ustanovený ako dôkaz uznania úsilia emigračných centier pre naplnenie národnostných cieľov krajiny predkov. Vďaka spoločnej oslave tohto sviatku s Dňom Vlajky Poľskej republiky môže každý uvažovať o chvályhodných kapitolách poľskej histórie.

Tento rok oslavujeme Deň poľských diaspór a Poliakov žijúcich v zahraničí po 19. krát. Zároveň tým vyjadrujeme uznanie stáročnej snahy, práce a úsilia poľských diaspór a Poliakov žijúcich v zahraničí pre znovuzískanie nezávislosti Poľska, ako aj uznanie vernosti a spätosti s poľskosťou a pomoci vlasti v tých najťažších momentoch. Zdôrazňujeme, že ide o sviatok aj tých, ktorí pôsobiac ďaleko od svojej vlasti, prispeli k rozvoju svetového dedičstva celého ľudstva.

Tieto oslavy sú spojené so sviatkom Dňa Vlajky Poľskej republiky ako jedného z hlavných štátnych symbolov. Symbol Poľska, ktorý je s nami vo všetkých dôležitých chvíľach – počas veľkých štátnych slávností, v smútočných dňoch, ale aj počas radostných chvíľ –, je vyjadrením rešpektu pre spoločenstvo, ktoré tvoríme.

Žiaľ, dokonca aj v 21. storočí – vo svete garantovaných práv a slobôd – sa stáva, že naša národná identifikácia sa stretáva s represiami či aktivitami, ktoré narúšajú práva národných menších. Aj na tento aspekt našej identity musíme pamätať, keď oslavujeme Deň poľských diaspór a Deň Vlajky Poľskej republiky.

V tento výnimočný deň vyjadrujeme vrúcne poďakovanie poľských diaspóram a Poliakom žijúcim v zahraničí za partnerstvo pri realizácii zahraničnej politiky Poľska a propagovaní poľských záujmov na svete. V tento deň ďakujeme najmä za budovanie pozitívnej mienky o Poliakoch, za to, že ste ambasádormi poľskosti, za šírenie poľského jazyka a našich hodnôt, ako aj za tvorenie svetového multikulturalizmu.

Pri príležitosti dnešného sviatku posiela minister zahraničných vecí PR Zbigniew Rau zdravicu adresovanú poľským menšinám a Poliakom žijúcim v zahraničí.

Scheduled ical Google outlook Aktuality

II. Medzinárodná súťaž poľskej hudby Stanisława Moniuszka

Do 31. mája sa môžu záujemcovia prihlásiť do Medzinárodnej súťaže poľskej hudby Stanisława Moniuszka. Druhý ročník súťaže sa uskutoční od 11. do 18. septembra 2021 v Podkarpatskej filharmónii Artura Malawského w Rzeszówe.
10 05.2021 Aktuality

Historická súťaž ministra zahraničných vecí PR o

Minister zahraničných vecí Poľskej republiky vyhlasuje súťaž o najlepšiu cudzojazyčnú publikáciu propagujúcu históriu Poľska a o najlepšiu publikáciu v poľskom jazyku zameranú na históriu poľskej diplomacie, ktoré boli vydané v roku 2020. Historici môžu prihlasovať svoje práce do 15. augusta 2021.
07 05.2021 Aktuality

230. výročie prijatia Ústavy 3. mája 🗓

Keď 3. mája 1791 Štvorročný (resp. Veľký) Sejm prijal Ústavu 3. mája, poľsko-litovský štát sa stal prvou krajinou v Európe a druhou na svete, ktorá prijala svoj základný zákon. Išlo o pokrokový a na tie časy odvážny regulačný akt, ktorý inicioval rad reforiem. Bol tiež zavŕšením dlhoročného partnerstva Poľska a Litvy.
03 05.2021 Aktuality