7.05.2021 Aktuality

Historická súťaž ministra zahraničných vecí PR o najlepšie publikácie propagujúce históriu Poľska a históriu poľskej diplomacie

Minister zahraničných vecí Poľskej republiky vyhlasuje súťaž o najlepšiu cudzojazyčnú publikáciu propagujúcu históriu Poľska a o najlepšiu publikáciu v poľskom jazyku zameranú na históriu poľskej diplomacie, ktoré boli vydané v roku 2020. Historici môžu prihlasovať svoje práce do 15. augusta 2021.

Do súťaže je možné prihlásiť knižné publikácie, vedecké monografie, populárno-náučné publikácie a bibliografie – na ktorých sa autorsky podieľali najviac 3 autori. Pre víťaza súťaže v kategórii najlepšia cudzojazyčná publikácia propagujúca históriu Poľska je určená peňažná odmena vo výške 10 tisíc eur, pre víťaza v kategórii najlepšia publikácia zameraná na históriu poľskej diplomacie – 20 tisíc poľských zlotých. Ceny v súťaži udelí minister zahraničných vecí Poľskej republiky na návrh Rady historickej diplomacie.

Pravidlá prihlasovania publikácií:

  • Podmienkou účasti v súťaži je zaslanie prác v termíne do 15. augusta 2021 (rozhoduje dátum prijatia zásielky na Ministerstve zahraničných vecí Poľskej republiky).
  • Práce do súťaže je potrebné prihlásiť v podobe 3 exemplárov, pričom – pokiaľ je to možné – je potrebné priložiť publikované recenzie, posudky a vydavateľské recenzie.
  • Je tiež možné zaslať knihu v elektronickej podobe na adresu: ddpk.sekretariat@msz.gov.pl s predmetom „Konkurs Historyczny Ministra SZ”.
  • K prihláške je potrebné pripojiť písomný súhlas autora alebo autorov s účasťou v súťaži a ich kontaktné údaje.
  • Do tohto ročníka súťaže je možné prihlásiť výhradne práce vydané v roku 2020.

Publikácie je potrebné zaslať na adresu:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej
Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa
na obálke je potrebné uviesť: Konkurs Historyczny Ministra SZ

alebo podať v podateľni Ministerstva zahraničných vecí, vchod od ul. Litewskej, v pracovnej dobe 8.15 – 16.15 od pondelka do piatka.

Ministerstvo zahraničných vecí PR spätne neposiela exempláre publikácií prihlásených do súťaže.

Otázky súvisiace so súťažou je potrebné zasielať na adresu sekretariátu: ddpk.sekretariat@msz.gov.pl s predmetom: Historická súťaž ministra zahraničných vecí PR

Základným kritériom posúdenia prác bude meritórna hodnota publikácie z pohľadu realizácie poľskej zahraničnej politiky. Podrobné pravidlá súťaže sú uvedené vo Výnose č. 24 Ministerstva zahraničných vecí Poľskej republiky zo dňa 18. júla 2017 o Historickej súťaži ministra zahraničných vecí (spolu s prílohami).

Scheduled ical Google outlook Aktuality

Vyrazte na cyklovýlet do Poľska a zažite

Prvé letné dni v stále zlepšujúcich sa (po)pandemických podmienkach pobádajú k dovolenkám. Niektorí sa tešia na more, iní dávajú prednosť aktívnemu oddychu. Ale čo tak si vyraziť na cyklovýlet? Neďaleko poľsko-slovenských hraníc na východe Poľska na vás čaká najdlhší cyklistický chodník, ktorý sľubuje viac ako 2 000 kilometrov dobrodružstva.
01 06.2021 Aktuality

II. Medzinárodná súťaž poľskej hudby Stanisława Moniuszka

Do 31. mája sa môžu záujemcovia prihlásiť do Medzinárodnej súťaže poľskej hudby Stanisława Moniuszka. Druhý ročník súťaže sa uskutoční od 11. do 18. septembra 2021 v Podkarpatskej filharmónii Artura Malawského w Rzeszówe.
10 05.2021 Aktuality

230. výročie prijatia Ústavy 3. mája 🗓

Keď 3. mája 1791 Štvorročný (resp. Veľký) Sejm prijal Ústavu 3. mája, poľsko-litovský štát sa stal prvou krajinou v Európe a druhou na svete, ktorá prijala svoj základný zákon. Išlo o pokrokový a na tie časy odvážny regulačný akt, ktorý inicioval rad reforiem. Bol tiež zavŕšením dlhoročného partnerstva Poľska a Litvy.
03 05.2021 Aktuality