8.06.2021 - 15.07.2021 Výstavy

Natalia Rybka: Byť prítomný

Natalia Rybka (1988), absolventka Akadémie umení v Katoviciach, sa vo svojich obrazoch a maľbe zaoberá ontologickým rozmerom človeka a otázkam týkajúcim sa neobjektivizmu jednotlivca, či skôr jeho duchovnej podstaty a vnútornej konštrukcie. Prostredníctvom motívu lesa, ktorý môže vyvolávať mnoho rozmanitých asociácií, v ňom predstavuje človeka ako elementárnu časticu istého výseku reality. Okolie, do ktorého je začlenený, sa zdá byť chaotické a nepreskúmané, pričom môže vyvolávať rôznorodé emócie. No zároveň dáva pocit istého pokoja a spojenia s tým, čo ho obklopuje. Výstava potrvá do 15. júla.

Od 8. 6. Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27

from to
Scheduled ical Google outlook Výstavy

30 rokov vyšehradskej spolupráce 1991 – 2021

Panelová výstava 30 rokov vyšehradskej spolupráce 1991 – 2021 vznikla pri príležitosti 30. výročia vzniku Vyšehradskej skupiny (15. 2. 1991).
02 06.2021 25 06.2021 Výstavy

30. výročie V4 na plagátoch 🗓

Spolok tvorcov úžitkovej grafiky STGU spolu s Ministerstvom zahraničných vecí Poľskej republiky pripravilo minulý rok medzinárodnú plagátovú súťaž venovanú 30. výročiu vzniku Vyšehradskej skupiny (V4).
15 06.2021 15 07.2021 Výstavy

Poznanský jún 1956 🗓

Poznanské povstanie známe aj ako Poznanský jún bol prvým masovým protestom robotníkov a obyvateľov proti komunistickej vláde v Poľskej ľudovej republike.
14 06.2021 18 07.2021 Výstavy