8.06.2021 - 15.07.2021 Výstavy

Natalia Rybka: Byť prítomný

Natalia Rybka (1988), absolventka Akadémie umení v Katoviciach, sa vo svojich obrazoch a maľbe zaoberá ontologickým rozmerom človeka a otázkam týkajúcim sa neobjektivizmu jednotlivca, či skôr jeho duchovnej podstaty a vnútornej konštrukcie. Prostredníctvom motívu lesa, ktorý môže vyvolávať mnoho rozmanitých asociácií, v ňom predstavuje človeka ako elementárnu časticu istého výseku reality. Okolie, do ktorého je začlenený, sa zdá byť chaotické a nepreskúmané, pričom môže vyvolávať rôznorodé emócie. No zároveň dáva pocit istého pokoja a spojenia s tým, čo ho obklopuje. Výstava potrvá do 15. júla.

Od 8. 6. Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27

from to
Scheduled ical Google outlook Výstavy

Marysia Lewandowska: Fakulta túžby 🗓

V bratislavskej Gandy gallery bude svoju tvorbu prezentovať Marysia Lewandowska, poľská umelkyňa, ktorá od roku 1982 býva v Londýne a tvorí projekty a inštalácie na pomedzí umenia a teoretického bádania.
22 09.2021 03 12.2021 Výstavy

Biela noc | Marek Radke: Point of

Biela noc tradične premení ulice Bratislavy už po piaty rok na magickú nočnú prechádzku súčasným umením, svetlom a ilumináciami.
17 09.2021 03 10.2021 Výstavy

Naiva Art Dialog 🗓

Bilaterálna výstava NAIVA ART DIALOG predstaví naivné umenie ako spoločné poľsko-slovenské kultúrne dedičstvo, ktoré je v oboch krajinách stále živé a hmatateľné.
07 09.2021 30 09.2021 Výstavy