18.06.2021 Aktuality

30. výročie V4 na plagátoch

V piatok 18. 6. o 16:00 hod. sme otvorili výstavu plagátov, ktoré najlepšie vystihujú dlhoročnú spoluprácu medzi štátmi Vyšehradskej skupiny.

Ide o plagáty, ktoré sa umiestnili najvyššie v minuloročnej medzinárodnej plagátovej súťaži venovanej 30. výročiu vzniku V4. Výstava je zároveň symbolickým odovzdaním poľského predsedníctva vo V4 – od 1. júla 2021 preberá kormidlo V4 zase Maďarsko.

Scheduled ical Google outlook Aktuality

Objekty pre Múzeum Varšavského geta 🗓

Vo Varšave vzniká nové Múzeum Varšavského geta. Bude to jedno z najmodernejších poľských múzeí a jeho výstavba vyplní prázdne miesto, ktoré doposiaľ existovalo v rámci siete poľských inštitúcií tohto druhu.
27 09.2022 Aktuality

42. výročie podpísania augustových dohôd a zrodenia

31. augusta 2022 si pripomíname 42. výročie podpísania augustových dohôd a zrodenia Nezávislého samosprávneho odborového zväzu Solidarita, ktorý prispel k pádu komunizmu a k ukončeniu rozdelenia sveta spôsobeného studenou vojnou.
31 08.2022 Aktuality

Program Poľského inštitútu v Bratislave | SEPTEMBER

Prečítajte si alebo stiahnite program Poľského inštitútu v Bratislave na september 2022.
30 08.2022 Aktuality