30.09.2021 Verejná diskusia

Kard. Stefan Wyszyński | tajné vysviacky a pomoc slovenskej Cirkvi

Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave a Poľský inštitút v Bratislave v spolupráci s Ústavom pamäti národa pripravuje pri príležitosti blahorečenia kard. Stefana Wyszyńského diskusiu venovanú tejto významnej osobnosti.

Podujatie sa bude konať v priestoroch Poľského inštitútu vo štvrtok 30. septembra 2021 od 17.00 hod. aj s účasťou verejnosti v rámci povolenej kapacity sály a v režime OTP. Súčasťou diskusie bude aj prezentácia prekladu knihy prímasa Wyszyńského Zápisky z väzenia (vydalo vydavateľstvo Dobrá kniha).

Účastníkov prosíme o nosenie rúška alebo respirátora po celý čas pobytu v priestoroch prednáškovej miestnosti a dodržiavanie ďalších organizačných pokynov. Na podujatí bude zabezpečené aj simultánne tlmočenie z poľského a slovenského jazyka.

Zároveň bude vysielané on-line prostredníctvom youtube kanálu ÚPN.

V období vlády komunistického režimu v štátoch strednej a východnej Európy prichádzalo vo všetkých komunistických štátoch k prenasledovaniu cirkví a veriacich. Zo strany vládnucich režimov išlo tak o ideologické dôvody  (známy výrok ideového zakladateľa komunizmu Karla Marxa hovoril o náboženstve ako o „ópiu ľudstva“), ako aj mocenské – vo viacerých štátoch predstavovali cirkvi jediného potenciálneho oponenta režimu.Napriek komunistickej totalite bolo postavenie cirkví v jednotlivých štátoch rôzne – či už v tvrdosti a šírke perzekúcií, ako aj v miere voľnosti, ktorú v rámci vlády totalitného režimu mali. V Poľsku bola z tohto hľadiska priaznivejšia situácia ako na Slovensku, čo umožnilo pomáhať veriacim aj na Slovensku. Na tejto pomoci sa podieľali aj významné osobnosti cirkevného života, akou nepochybne bol prímas Stefan Wyszyński.

Aké boli rozdiely a paralely v postavení katolíckej cirkvi v komunistickom Poľsku a v Československu? Čo znamenala pre cirkev v Poľsku osobnosť prímasa Wyszyńského? Ako sa podieľal na pomoci katolíkom na Slovensku? Ako rozvíjal spoluprácu so slovenskými biskupmi v exile? Na tieto a ďalšie otázky budú v diskusii hľadať odpovede historici dr. Rafał Łatka a dr. Mirosław Szumiło z poľského Ústavu národnej pamäti, historik prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD. z Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Sebastian Koszut.

30. 9. / 17:00 Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27

Scheduled ical Google outlook Verejná diskusia

Zoznámme sa, prosím: Jan Berger, Xénia Bergerová

Aj v roku 2021 pokračuje cyklus stretnutí Poľského klubu Zoznámme sa, prosím, v rámci ktorého sa predstavia prostredníctvom rozhovorov a krátkych vystúpení osobnosti zo sveta poľskej menšiny, ako aj Slováci poľského pôvodu.
26 10.2021 Verejná diskusia

Diskusný večer ÚPN: Subkultúra v období tzv.

Októbrový Diskusný večer Ústavu pamäti národa bude venovaný téme Subkultúry v období tzv. normalizácie,
21 10.2021 Verejná diskusia

Novotvar 2021 🗓

Festival Novotvar (5. – 9. 10.) predstavuje to najzaujímavejšie z aktuálnych trendov v súčasnej domácej, európskej a svetovej literatúre.
07 10.2021 08 10.2021 Literatúra, Verejná diskusia